Hipoteka w outsourcingu

Nykredit Bank Hipoteczny jest pierwszym bankiem, który zdecydował się oddać obsługę systemu centralnego w outsourcing.

Nykredit Bank Hipoteczny jest pierwszym bankiem, który zdecydował się oddać obsługę systemu centralnego w outsourcing.

Nykredit jest jednym z największych duńskich banków udzielających kredytów hipotecznych. Niedawno zdecydował się na rozpoczęcie działalności w innych krajach Europy - na początek wybrano Hiszpanię, Francję i Polskę. W przypadku dwóch pierwszych krajów chodziło o kredytowanie zakupów przez Duńczyków wakacyjnych nieruchomości nad Morzem Śródziemnym. Polska ma być próbą przed ewentualną ekspansją na rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

Kopenhaga-Rzeszów

Hipoteka w outsourcingu

Tomasz Sułek, specjalista ds. IT (z lewej) i Kasper Holm, Project Manager w Nykredit Bank Hipoteczny

Nykredit ma w Danii własny duży dział IT, zajmujący się m.in. rozwojem aplikacji. Mimo to opracowanie systemu informatycznego obsługującego Nykredit Bank Hipoteczny powierzono polskiej firmie.

Partnerem technologicznym Duńczyków został rzeszowski Comp, firma specjalizująca się m.in. w obsłudze banków hipotecznych. "Spółka z Rzeszowa zaoferowała nam najbardziej kompleksowe rozwiązanie, do tego atrakcyjne cenowo. Zresztą z rozwiązania tej firmy korzystają wszystkie banki hipoteczne działające w Polsce" - mówi Tomasz Sułek, specjalista ds. IT w Nykredit Bank Hipoteczny. "Nasze rozwiązania opracowane w Danii są zbyt złożone, jak na potrzeby rynków środkowoeuropejskich. Niewiele systemów na świecie mogłoby sprostać wymogom duńskiego rynku hipotecznego, a zwłaszcza obsłużyć tak wiele typów produktów kredytowych" - dodaje Kasper Holm, Project Manager w Nykredit Bank Hipoteczny.

Jeśli plany ekspansji Nykredit się powiodą, niewykluczone że oddziały zlokalizowane w pozostałych krajach Europy Środkowej również będą obsługiwane przez Comp Rzeszów. "Na pewno będzie to firma, z którą w pierwszej kolejności będziemy na ten temat rozmawiać. Polskie przepisy są zbliżone do czeskich i słowackich, a dodatkowo Comp Rzeszów ma plany ekspansji na te rynki" - mówi Kasper Holm.

Zasady współpracy

Współpraca między Comp Rzeszów i Nykredit rozpoczęła się na początku stycznia 2003 r. Comp Rzeszów specjalnie na potrzeby Nykredit Bank Hipoteczny stworzył w Warszawie centrum przetwarzania danych, w którym zainstalowano sprzęt IBM.

Comp Rzeszów przejął w zarządzanie centrum. Pracownicy rzeszowskiej spółki przejęli również czynności związane z utrzymaniem i rozwojem systemu, a także archiwizacją danych oraz obowiązki dotyczące przygotowania tzw. zamknięcia dnia, miesiąca czy roku.

We własnym zakresie bank kupił tylko licencję na bazę danych Oracle i system Heops przeznaczony dla banków hipotecznych. Za pozostałe usługi Nykredit co miesiąc rozlicza się z Comp. "W Danii wiele usług jest oddawanych w outsourcing. Duńskie banki zwykle współdzielą te same centra danych" - opowiada Kasper Holm. "Skorzystanie z outsourcingu w Polsce było wygodnym sposobem na rozpoczęcie działalności" - dodaje. Przed otrzymaniem zgody na prowadzenie działalności w Polsce od Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Bankowego, Nykredit Bank Hipoteczny musiał przedłożyć stosowne dokumenty, w tym opisujące zasady współpracy z Comp Rzeszów.

"Podpisując umowę, zwracaliśmy przede wszystkim uwagę na to, czy Comp Rzeszów ma wystarczającą liczbę przeszkolonych pracowników. Chcieliśmy także, aby poszczególne składowe ponoszonych przez nas co miesiąc kosztów były rozdzielone, dla większej przejrzystości" - opowiada Kasper Holm. W skład comiesięcznych kosztów wchodzą opłaty za pracę czterech specjalistów Comp Rzeszów, wynajem centrum przetwarzania danych i eksploatację platformy sprzętowej. W kontrakcie zawarto także informacje o maksymalnej możliwej liczbie użytkowników i obsługiwanych klientów, która nie wymaga renegocjacji. "Umowa między nami ma być odnawiana co najmniej raz na trzy lata" - dodaje.

Centrum przetwarzania danych może być udostępnione przez Comp także innym bankom, jeśli te zdecydują się na wykupienie usług outsourcingowych. Wówczas zmniejszyłyby się opłaty wnoszone przez Nykredit za korzystanie z centrum.

Nykredit Bank Hipoteczny

Nykredit Bank Hipoteczny otrzymał we wrześniu 2003 r. od Komisji Nadzoru Bankowego zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce. Bank w ub.r. udzielił kredytów na kwotę 5,7 mln zł. Strata banku na koniec 2003 r., związana z rozwojem działalności w Polsce, wyniosła ok. 7 mln zł. Kapitał zakładowy firmy to 75 mln zł.

Bank planuje stworzenie w Polsce sieci oddziałów. "Zamierzamy objąć zasięgiem działania cały kraj w ciągu 3 lat. Naszym celem jest osiągnięcie 5-7% udziału w rynku finansowania nieruchomości" - mówi Lech Gajewski, prezes Nykredit Bank Hipoteczny. "Do Polski weszliśmy ze względu na duży potencjał wzrostowy rynku nieruchomości. W Danii 94% kredytów hipotecznych jest przyznanych klientom indywidualnym. W Polsce jest to jedynie ok. 1,5%" - dodaje.

W Nykredit Bank Hipoteczny pracuje obecnie ok. 33 osób, z czego bezpośrednio IT zajmuje się jedna, a druga odpowiada za nowe projekty informatyczne. Z systemu bankowego korzysta codziennie 20-25 osób.

Umowa zawarta z Comp Rzeszów na obsługę systemu informatycznego pozwala na kilkakrotne zwiększenie zarówno liczby użytkowników, jak i obsługiwanych klientów.

Niezbędne systemy

Na kupiony przez Nykredit Bank Hipoteczny system Heops składają się:

  • system defBank Pro do obsługi transakcji i księgi głównej

  • moduł obsługi kredytów

  • moduł i-ForceOne do zarządzania inwestycjami kapitałowymi

  • hurtownia danych

  • generator sprawozdań bankowych

  • system komunikacji z BIK (jeszcze nieuruchomiony produkcyjnie)

  • system do ewidencji obsługi środków trwałych MAAT


TOP 200