Hijaak for Windows

Firma Inset rozpoczęła sprzedaż programu Hijaak for Windows.

Firma Inset rozpoczęła sprzedaż programu Hijaak for Windows.

Jest to rezydentny program graficzny umożliwiający "przechwycenie" z pamięci ekranu dowolnego obrazu do zbioru graficznego, zamianę formatów zbiorów graficznych oraz oglądanie, modyfikację i drukowanie obrazów, które mogą być zapisane w wielu formatach. Program umożliwia stosowanie mechanizmów OLE do przeglądania zbiorów graficznych. Dla dotychczasowych posiadaczy poprzedniej wersji 2.1 program Hijaak for Windows kosztuje 60 USD, dla nowych użytkowników 250 USD. (IW/wn)


TOP 200