Hierarchia w środowisku LAN

Firma Conner Storage System Group opracowała system zarządzania zasobami danych w sieciach, który automatycznie przenosi z serwera nieużywane długo pliki na inne tańsze stacje pamięci.

Firma Conner Storage System Group opracowała system zarządzania zasobami danych w sieciach, który automatycznie przenosi z serwera nieużywane długo pliki na inne tańsze stacje pamięci.

System o nazwie HSM (Hierarchical Storage Management-system hierarchicznego zarządzania pamięcią), pozwala administratorowi sieci na ustalanie reguł rządzących przechowywaniem danych, zależnie od częstotliwości ich używania. Jeśli np. plik nie będzie używany przez okres 30 dni, zostanie przeniesiony z dysku serwera na stację pamięci optycznej, a następnie na taśmę magnetyczną. Przeniesienie pliku ze stacji pamięci optycznej na stację pamięci magnetycznej, nastąpi po upływie następnych x dni, ustalonych przez administratora sieci. Cała ta operacja jest absolutnie niedostrzegalna dla użytkownika. Nazwy plików pojawiają się dalej normalnie w katalogach serwera, niezależnie od tego gdzie pliki te są przechowywane. Wydłuża się tylko oczywiście czas dostępu do nich, zależnie od tego gdzie aktualnie przebywają. System HSM nie narzuca też użytkownikowi ostrych ograniczeń co do wielkości przyznawanej mu normalnie pamięci na dysku stałym. System ten był do tej pory używany w środowisku dużych systemów komputerowych. Conner jest pierwszą firmą proponującą to rozwiązanie w środowisku LAN. To samo rozwiązanie migracji danych, pojawiło się też ostatnio w nowej wersji 4.0 systemu NetWare. Szacuje się, że koszt utrzymania pamięci o wielkości 1 GB w sieciach LAN wynosi obecnie 14 tys. USD. Rozwiązanie HSM obniży znacznie ten koszt.

Pakiet HSM można obecnie instalować w systemie NetWare 3.11. Wymagana jest pamięć RAM 4,4 kB, na zainstalowanie programu rezydentnego TSR (terminate and stay resident). Szykowane są następne wersje do instalacji w środowiskach Unix, Windows NT, Macintosh i OS/2. System może przepisywać dane na taśmy 4 i 8 mm systemu Digital Audio Tape (pamięć kasetowa) i stacje pamięci optycznej (np. Conner Optical Jukebox Model 16L-MO o pojemności do 20 GB. Stacja posiada 16 dysków i oferuje średni czas dostępu do pliku 8 s). Cena pakietu HSM do pracy na dwóch serwerach plików - 7500 USD.


TOP 200