Hewlett-Packard wspomaga PIM

Założony dwa lata temu Polski Instytut Zarządzania (Polish Institute of Management Ltd. - PIM) prowadzi komercyjną działalność dydaktyczną dla menedżerów, z wykorzystaniem tzw. metod aktywizujących (m.in. case study, symulacje komputerowe i gry decyzyjne). PIM zdobył już sobie dobrą pozycję wśród instytucji naukowo-dydaktycznych, zajmujących się szkoleniem polskich kadr dla przedsiębiorstw i instytucji, przygotowywanych do działania w nowych warunkach. Celem szkolenia jest zmiana postaw i aspiracji kadry kierowniczej oraz upowszechnianie wiedzy o mechanizmach gospodarki rynkowej.

Założony dwa lata temu Polski Instytut Zarządzania (Polish Institute of Management Ltd. - PIM) prowadzi komercyjną działalność dydaktyczną dla menedżerów, z wykorzystaniem tzw. metod aktywizujących (m.in. case study, symulacje komputerowe i gry decyzyjne). PIM zdobył już sobie dobrą pozycję wśród instytucji naukowo-dydaktycznych, zajmujących się szkoleniem polskich kadr dla przedsiębiorstw i instytucji, przygotowywanych do działania w nowych warunkach. Celem szkolenia jest zmiana postaw i aspiracji kadry kierowniczej oraz upowszechnianie wiedzy o mechanizmach gospodarki rynkowej.

Najnowszą inicjatywą PIM jest zorganizowanie Centrum Edukacji Menedżerskiej, w którym najważniejszą część infrastruktury stanowi odpowiednio oprogramowana sieć komputerowa. Sieć ta, złożona z komputerów osobistych Vectra 386 i Vectra 486 oraz drukarek LaserJet IISi, została podarowana przez firmę Hewlett-Packard.

Na inaugurację działalności Centrum Edukacji Menedżerskiej, która odbyła się 19 listopada br., specjalnie przybył z Kalifornii p. Herb Blomquist, członek Rady Dyrektorów firmy Hewlett-Packard, oraz p. Thomas Kast, zastępca szefa europejskiego oddziału ds. edukacji. Obecny był również prof. Mike Uretsky z Uniwersytetu Nowojorskiego (który współpracuje z PIM), dyrektor PIM p. Mirosław Długosz oraz szef Hewlett-Packard Polska p. Adam Kowalski.

PIM prowadzi szkolenia i trening menedżerski, konsultacje organizacyjne i finansowe, wykonuje ekspertyzy i prowadzi własne prace badawcze. Szkolenia, odbywające się w trybie seminaryjnym, obejmują cykle: "Strategie i decyzje" oraz "Zarządzanie regionem" dla decydentów wysokiego szczebla, "Business Policy" oraz "Zarządzanie zmianami organizacji" dla przedsiębiorców, a dla początkujących "ABC rynku" i "ABC small businessu". PIM mieści się w Warszawie, ul. Obrzeżna 7, V piętro, tel. 47 51 73, 47 55 61 w. 434-436, fax 47 50 53.


TOP 200