Hewlett-Packard w Polsce

Amerykańska firma Hewlett-Packard podała swe wyniki finansowe za ostatni rok obrachunkowy, który zamknęła 31 października 1991r.

Amerykańska firma Hewlett-Packard podała swe wyniki finansowe za ostatni rok obrachunkowy, który zamknęła 31 października 1991r. Polskie firmy zamówiły w tym okresie sprzęt wartości 19.5 mln USD, co stanowi wzrost o 160% względem poprzedniego okresu rozrachunkowego. Polska jest największym klientem HP wśród krajów Europy Środkowo- Wschodniej. 60% polskich zamówień to systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne.


TOP 200