Hewlett-Packard - plany po reorganizacji

Są już pierwsze efekty reorganizacji i podziału Hewlett-Packarda na dwie niezależne spółki. Zgodnie z planem, pierwsza z nich pozostaje przy dotychczasowej nazwie Hewlett-Packard i zajmuje się systemami komputerowymi i drukującymi, druga natomiast będzie specjalizować się w sprzęcie medycznym, analitycznym i pomiarowym.

Są już pierwsze efekty reorganizacji i podziału Hewlett-Packarda na dwie niezależne spółki. Zgodnie z planem, pierwsza z nich pozostaje przy dotychczasowej nazwie Hewlett-Packard i zajmuje się systemami komputerowymi i drukującymi, druga natomiast będzie specjalizować się w sprzęcie medycznym, analitycznym i pomiarowym. Ostatnio firma poinformowała, że pierwsza z tych części zostanie podzielona na cztery grupy, po dwie w zakresie systemów komputerowych i drukujących.

Prezesem i dyrektorem generalnym działu Enterprise Computing Solutions została Ann M. Livermore, natomiast za dział Computer Products będzie odpowiedzialny Duane E. Zitzner. Stanowisko szefa działu Inkjet Imaging Solutions objął Antonio M. Perez, a Carolyn M. Ticknor będzie kierował działem LaserJet Imaging Systems. Cała czwórka objęła stanowiska wiceprezesów HP i nadal będzie podlegać Lewisowi Plattowi, prezesowi Hewlett-Packarda, dopóki nie zostanie powołany jego następca. Czterej nowi wiceprezesi wraz z Lewisem Plattem zostali również członkami grupy zarządzającej HP - Executive Committee.

W ciągu najbliższych tygodni nowi szefowie mają ogłosić nominacje na kluczowe stanowiska w swoich działach. Przedstawione mają zostać także główne aspekty działalności każdej z grup oraz określone potrzeby, związane z ich działalnością.


TOP 200