Heroiczny Patrol

Wykorzystywany od niedawna w Bankowym Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Heros S.A. pakiet Patrol firmy BMC zmniejsza prawdopodobieństwo awarii systemu komputerowego na poziomie krytycznych aplikacji biznesowych.

Wykorzystywany od niedawna w Bankowym Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Heros S.A. pakiet Patrol firmy BMC zmniejsza prawdopodobieństwo awarii systemu komputerowego na poziomie krytycznych aplikacji biznesowy

Zarządzanie aplikacjami biznesowymi

W pięcioletniej historii Bankowego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Heros S.A. tylko raz zdarzyło się, że system komputerowy przestał działać. Powodem było uszkodzenie centralnego serwera unixowego. W efekcie oddziały terenowe przez godzinę nie mogły przekazywać centrali dokumentów do akceptacji. W tym przypadku recepta była prosta - trzeba było kupić drugi serwer, na wypadek uszkodzenia pierwszego.

Nieco później zarząd zdecydował o inwestycji w zapasowe łącza satelitarne. Było to prorocze posunięcie. W pewnym momencie nastąpiło uszkodzenie kabla telefonicznego. Gdyby nie satelita, sieć Herosa nie mogłaby funkcjonować przez niemal 3 tygodnie. A to mogłoby oznaczać krach.

"Podstawowy problem, z jakim boryka się Departament Informatyki, to zapewnienie działania najważniejszych aplikacji biznesowych. Cóż bowiem z tego, że sieć, system operacyjny i baza danych działają sprawnie, jeśli nie można wystawić żadnej polisy, bo główna aplikacja, obsługująca całą firmę, przestała w pewnym momencie odpowiadać" - mówi Grzegorz Rakowski, dyrektor Departamentu Informatyki w Herosie.

Informatycy zdali sobie sprawę, że w przyszłości, w miarę rozwoju infrastruktury, mogą pojawić się problemy z administrowaniem systemem. Początkowo chciano kupić system OpenView Hewlett-Packarda, ale koncepcja ta upadła, gdyż przerastał on ówczesne potrzeby firmy. Ostatecznie zakupiono system Patrol amerykańskiej firmy BMC Software (opis w CW 30/96 z 27 sierpnia ub.r.). "Podstawową zaletą Patrola jest wykrywanie problemów, często trywialnych, zanim uniemożliwią one pracę naszych agentów w terenie. Jeśli dzięki Patrolowi one znikną, to informatycy więcej czasu będą mogli poświęcić na poważniejsze problemy" - dodaje Grzegorz Rakowski.

Moduły wiedzy

Sercem Patrola są moduły wiedzy, zawierające informacje na temat konkretnej aplikacji lub systemu zarządzanego przez pakiet. W momencie startu systemu odpowiedni moduł wiedzy razem z niezależnym agentem Patrola jest ładowany na serwerze każdej aplikacji. Moduł wiedzy informuje agenta o tym, co należy monitorować, jakie procedury i w jakiej kolejności stosować automatycznie w razie awarii, i kiedy poinformować o problemie administratora systemu.

Dla wielu systemów operacyjnych oraz baz danych moduły wiedzy można kupić "z półki". Tak też postąpił Heros, zaopatrując się w pakiet dla 10 stanowisk, w skład którego weszło: 5 konsol operatorskich, 5 konsol developerskich (do tworzenia modułów wiedzy), 10 agentów (po jednym dla każdego z serwerów), 1 moduł wiedzy HP-UX (dla centralnego serwera), 9 modułów wiedzy SCO-Unix (dla 9 serwerów oddziałowych) oraz 10 modułów wiedzy Informixa OnLine 5.0. "Powstały pewne problemy z instalacją Patrola w wersji 3.0, ale zniknęły, gdy otrzymaliśmy nowszą wersję 3.1.9" - twierdzi Grzegorz Rakowski.

Do dzisiaj nie ma natomiast gotowych modułów wiedzy dla własnych aplikacji biznesowych. Ich twórcy muszą bowiem, wraz z innymi pracownikami merytorycznymi Herosa, sami zdecydować, co jest ważne z punktu widzenia ich aplikacji i umieścić te informacje w module wiedzy. Z informatycznego punktu widzenia jest to zadanie stosunkowo proste - wystarczy posłużyć się językiem skryptowym PSL, podobnym do języka C++. Znacznie trudniejszy jest natomiast pierwszy krok - zrozumienie procesów biznesowych firmy i ustalenie, co należy kontrolować. A przecież wystawianie np. polis na życie jest łańcuchem wielu, często skomplikowanych zdarzeń: składanie, a co za tym idzie i spiętrzanie wniosków, badania lekarskie, weryfikacja, zmiany, wydawanie polis, aktywność agentów itp.

Obecnie przesyłanie wniosków z oddziałów do centrali odbywa się automatycznie. "Ponieważ trafia ich do centrali coraz więcej, niezbędna staje się obserwacja statusu ich transmisji" - wyjaśnia Grzegorz Rakowski. "Wszystko to może być monitorowane przez system Patrol. Dopiero gdy nie poradzi sobie samodzielnie, wyśle administratorowi sygnał w postaci np. migającej na konsoli ikonki oddziału. Bez Patrola administrator za każdym razem musiałby logować się do konkretnego systemu oddziałowego i sprawdzać stan kilku zmiennych. Wymagałoby to nie tylko czasu, ale też interakcyjnego przesyłania w obie strony wielu pakietów, co zwiększa obciążenie sieci. Natomiast Patrol wszystkie niezbędne informacje o problemie przesyła w jednym małym pakiecie" - tłumaczy szef informatyki w Herosie.

Ważną zaletą Patrola jest także niezależność jego agentów. Mogą oni działać nawet wtedy, gdy nie działają konsole operatorskie, a także każdy z nich może komunikować się z wieloma naraz. Administrator może więc tak skonfigurować system, by na jednej konsoli można było np. obserwować tylko poziom systemu operacyjnego, na innej poziom bazy danych, wreszcie na jeszcze innej - poziom własnych aplikacji. W znacznym stopniu upraszcza to zarządzanie systemem komputerowym.

Przyszłość

Heros w pierwszej kolejności zdecydował się na zakup Patrola w wersji Application Management. Jeśli jego wdrożenie zakończy się pomyślnie, Departament Informatyki przymierzy się także do zakupu innych narzędzi oferowanych przez BMS, np. Patrol Data Management (PDM). Oba narzędzia funkcjonalnie znacznie się różnią. W zakresie zarządzania aplikacjami Patrol działa bowiem w trybie onüline, na bieżąco monitorując ich zachowanie i innych części systemu operacyjnego, podczas gdy PDM działa off-line, wykonując np. backup w nocy przy mniejszym obciążeniu sieci.

"Obecnie wszystkie bazy danych, także te oddziałowe, są zdalnie administrowane z jednego miejsca, tzn. z centrali. Bardziej wyszukane zarządzanie za pomocą oferowanych przez Informix narzędzi byłoby jednak utrudnione, gdyż nie są one wyposażone w zdalne możliwości i każde z nich musiałoby być zainstalowane na wszystkich serwerach oddziałowych. Jeśli administrator chce mieć z jednego miejsca kontrolę nad serwerami bazodanowymi (obecnie jest ich 14), to musi zaopatrzyć się w inne narzędzia, np. w Patrol Data Management" - mówi Grzegorz Rakowski.


TOP 200