Harvard ChartXL: kreślarz doskonały

Najnowszym produktem Software Publishing Corp. jest Harvard ChartXL 2.0 for Windows - program graficzny do tworzenia wykresów. Zawiera on ok. 300 wzorów wykresów prezentujących dane biznesowe, techniczne i statystyczne. Dostępne są wersje programu pod Windows 3.x, Windows 95 i Windows NT.

Najnowszym produktem Software Publishing Corp. jest Harvard ChartXL 2.0 for Windows - program graficzny do tworzenia wykresów. Zawiera on ok. 300 wzorów wykresów prezentujących dane biznesowe, techniczne i statystyczne. Dostępne są wersje programu pod Windows 3.x, Windows 95 i Windows NT.

Dane, np. wyniki finansowe, można prezentować w formie piramid (dwu- i trójwymiarowych), wykresów słupkowych lub liniowych. Można je też poddawać konwersji na wykresy kolumnowe, pęcherzykowe i taśmowe oraz przedstawiać jako wykresy kołowe, kołowo-pęcherzykowe czy tablice i mapy. Do prezentowania danych statystycznych służą wykresy typu Pareto, histogramy czy wykresy punktowe i diagramy rozrzutu. Inżynierowie mają do dyspozycji wykresy wektorowe, konturowe, spektralne i powierzchniowe. Dane techniczne mogą być prezentowane w formie trajektorii czy wykresów dwubiegunowych. Wykresom towarzyszyć mogą linie łamane, wieloboki, krzywe Beziera i obiekty (np. pliki tekstowe czy grafika komputerowa) wklejane z innych aplikacji.

Wszystkie elementy wykresu mogą być poddawane edycji - kolory, fonty i elementy grafiki. Dane mogą być poddawane konwersji na jeden z proponowanych przez system wykresów (menu Galeria) lub na wzory wykresów zbudowanych przez użytkownika i zapisanych w pamięci systemu.

Po utworzeniu wykresu, program pozwala przesuwać go w różnych kierunkach i obracać krokowo co 1 stopień. Zmieniać też można rozmiar wykresu i perspektywę oraz przywołać jednym kliknięciem myszy narzędzia do analizy, które dorysowują do wykresu np. obliczoną krzywą.

Podczas instalacji ChartXL identyfikuje automatycznie obecność edytora tekstu Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excell i dopisuje automatycznie do ich pasków z narzędziami ikony szybkiego przywoływania aplikacji ChartXL. Program importuje dane z arkuszy Excell 5.0 i Lotus 1-2-3 wersja 5. Zgodność ze standardami OLE i DDE pozwala też na wklejanie danych z inych aplikacji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200