Handlobank zaoferuje usługi bankowości internetowej

Uruchomienie usług bankowości internetowej zapowiedział handlobank, dział detaliczny Banku Handlowego w Warszawie SA. Handlonet - bo tak będzie się nazywała nowa usługa - zostanie uruchomiony w I kwartale br.

Uruchomienie usług bankowości internetowej zapowiedział handlobank, dział detaliczny Banku Handlowego w Warszawie SA. Handlonet - bo tak będzie się nazywała nowa usługa - zostanie uruchomiony w I kwartale br.

Dotychczasowi klienci banku nie będą musieli zakładać oddzielnych kont bankowych, aby skorzystać z usług bankowości internetowej. "Internet traktujemy jako kolejny kanał dystrybucji usług bankowych. Klient będzie mógł skorzystać z najwygodniejszej w danej chwili formy kontaktu z nami: przyjść do oddziału, skorzystać z usług Telecentrum lub posłużyć się serwisem online." - mówi Maciej Łebkowski, dyrektor Działu Bankowości Detalicznej w Banku Handlowym w Warszawie.

Zakres usług dostępnych przez sieć będzie identyczny jak ten, dostępny przez Telecentrum. Handlobank zaoferuje również możliwość przeniesienia danych o rachunku do popularnych programów finansowych Microsoft Money i Quicken.

Bezpieczeństwo i poufność danych zapewniać ma mechanizm szyfrowania DES, wykorzystujący klucz o długości 128 bitów. Handlobank zamierza także wykorzystać zaawansowane rozwiązania oparte na sieciach neuronowych do monitorowania ruchu w sieci, zachowań użytkowników i przebiegu transakcji. Bank posunął się nawet do wynajęcia grupy hakerów, których zadaniem jest uodpornienie systemu na potencjalne ataki.

Handlobank posiada dzisiaj ok. 60 tys. klientów. Do końca 2000 roku ich liczba ma się zwiększyć do 200 tys. W najbliższym czasie pojawią się nowe produkty: zlecenie bankowi dokonywania stałych opłat, pakiet inwestora i karty VISA Electron i VISA Calssic. Pakiet inwestora ma umożliwić klientom handlobanku łatwiejszy obrót papierami wartościowymi. Klient będzie mógł płacić za nie bezpośrednio ze swojego konta.


TOP 200