Handel elektroniczny w Europie rozwinie się na dużą skalę w ciągu 5 lat

Wartość detalicznego i biznesowego handlu elektronicznego w Europie osiągnie do roku 2004 wartość 1,61 bln USD - wynika z szacunków Forretser Research.

Wartość detalicznego i biznesowego handlu elektronicznego w Europie osiągnie do roku 2004 wartość 1,61 bln USD - wynika z szacunków Forretser Research. Z raportu zatytułowanego "Europe: The Sleeping Giant Awakens" wynika jednak, że choć na Starym Kontynencie rośnie liczba użytkowników Internetu i powstają coraz bardziej zaawansowane serwisy, to kraje europejskie muszą włożyć jeszcze wiele pracy w rozwój biznesu elektronicznego. Muszą też pokonać opór przed zupełnie nowymi modelami biznesowymi.

"Aby wykorzystać swój potencjał, Europa musi pozbyć się swoich kulturowych i społecznych barier wobec handlu elektronicznego i skupić działania na kwestiach, takich jak udoskonalenie umiejętności i infrastruktury. Przedsiębiorstwa muszą nadążać za rozwojem technologii sieciowych, a nie istnieć jako samodzielne jednostki, i oprzeć się pokusom odtwarzania zamkniętych, wirtualnych systemów ekonomicznych. Przyłączenie się do globalnych sieci handlu elektronicznego zwiększy konkurencyjność regionu" - twierdzą autorzy raportu.

Przychody uzyskane za pośrednictwem Internetu będą rosły, szczególnie w krajach Europy Północnej, które zdecydowanie wyprzedzą pod tym względem państwa z południa kontynentu, gdzie wygenerowane zostanie zaledwie ok. 6% z całkowitych obrotów w handlu elektronicznym. Będzie to wynikać głównie z braku zastosowania tam zaawansowanych technologii i ograniczonej liczby inwestycji.

W mijającym roku z serwisów WWW zaczęło korzystać 16 mln Europejczyków, co oznacza, że z Internetu korzysta obecnie 13% wszystkich mieszkańców Starego Kontynentu. Wartość transakcji dokonanych drogą elektroniczną w tym roku wyniesie ponad 36 mld USD - szacuje Forrester.

W najbliższych latach udział handlu elektronicznego w ogólnej wartości sprzedaży będzie się podwajał, w efekcie czego w roku 2004 ta forma sprzedaży będzie stanowić 6,3% wszystkich zawieranych transakcji. Większość z nich, o wartości 1,3 bln USD, będą stanowić zawierane pomiędzy przedsiębiorstwami.

Krytycznym elementem, niezbędnym do zapewnienia wzrostu przychodów z działalności elektronicznej, będzie rozwój komercyjnych sieci sprzedaży - wynika z raportu Forrester. Przedsiębiorstwa, rządy czy organizacje społeczne powinny zachęcać do integracji zarówno sprzedawców, jak i kupujących oraz pomagać firmom, które zbyt późno zaczęły myśleć o prowadzeniu działalności w Internecie. Ponadto sieci lokalne powinny poszukiwać możliwości współpracy z sieciami międzynarodowymi. Przykładem mogą być europejscy producenci samochodów, którzy już nawiązali współpracę z amerykańskim przemysłem motoryzacyjnym, co pozwala im na dostęp do nowych klientów i dostawców.