Halo, mostek! Tu IT!

Z punktu widzenia IT, firma telekomunikacyjna, taka jak Vectra, jest niczym supertankowiec, potężna jednostka, którą cechuje własna inercja. Dobrze manewruje, ale poprzez stopniową korektę kursu. Są procesy, których wprowadzenie lub zmiana wymaga czasu. Dlatego tak ważna jest dla nas sprawna komunikacja z "mostkiem" - biznesem - mówi Sławomir Topczewski, CIO & Interconnect Director w firmie Vectra SA.

Technologie informatyczne pełnią w sektorze mediów i telekomunikacji rolę business enablera - umożliwiają istnienie tych firm. Opierają się na nich i kontent cyfrowy, i usługi, i rozliczenia, i relacje. "Chyba tylko bankowość jest w porównywalnym stopniu uzależniona - lub raczej, powiązana z IT" - zauważa Sławomir Topczewski, CIO w firmie Vectra SA, operatorze telekomunikacyjnym, świadczącym usługi dostępu do mediów elektronicznych. To drugi w Polsce pod względem liczby abonentów operator kablowy i dostawca usługi triple play. "Trudno w prosty sposób wydzielić miarę efektywności IT, jej wkład w wynik firmy, skoro IT jest wszędzie, w każdym procesie. Wspiera proces sprzedaży i produkcji usług. Wszelkie działania IT powinny być ukierunkowane na to, aby firma zarabiała pieniądze" - dodaje Sławomir Topczewski.

IT nie jest wyspą

Efektywność IT można rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze należy zastanowić się nad efektywnością procesów IT. "To stosunkowo proste zadanie, istnieją przecież metody. Na przeszkodzie stać może natomiast poziom dojrzałości organizacji. IT nie może być wyspą poddawaną pomiarom, ocenom, jedynym obszarem, który próbuje się mierzyć na morzu niemierzalnych departamentów. Chcąc pokusić się o pomiar wydajności IT, należy odnieść się do wyników pomiarów w innych obszarów" - mówi Sławomir Topczewski. Inną miarą jest efektywność firmy w zarządzaniu IT. "W naszej części świata możemy rozwijać firmową technologię praktycznie bez ograniczeń dotyczących rozwiązań. Wszyscy na rynku doświadczają tego dobrodziejstwa. Stopień wyróżnienia się od konkurencji zależy zatem od jakości współpracy pomiędzy IT a biznesem. W tym kontekście dobrze stosować regułę, aby analizę biznesową - business case - przygotowywać dla całego przedsięwzięcia, a nie dla pojedynczego rozwiązania, aby szerzej postrzegać rzeczywistość. Inaczej przypomina to analizę ekonomiczną cegły i próbę rzutowania wyników na ocenę gmachu" - mówi Sławomir Topczewski.

Zobacz również:

W ocenie CIO Vectry, czynniki sukcesu organizacji IT w firmach sektora mediów i telekomunikacji to skoncentrowanie na pracy na rzecz podstawowego biznesu, nadanie priorytetu projektom przynoszącym zysk, automatyzacja procesów przejściowych, budowanie dobrych relacji z innymi departamentami na bazie wskaźników ekonomicznych, transparentność i oparty na ekonomii wybór rozwiązań IT.

Potrzebna komunikacja

IT jest zatem katalizatorem strategii. To wymaga umiejętności, odwagi mówienia rzeczy trudnych, np. że niekiedy do wprowadzenia grupy usług potrzeba 2-3 lat. "W innym wypadku, kiedy pojawi się nadmierna presja i pośpiech, zamiast dogonić konkurenta, tracimy kolejne punkty i dystans" - mówi Sławomir Topczewski. W planowaniu, a nawet realizacji zadań IT, za które odpowiada CIO, biorą udział przedstawiciele biznesu, jednak CIO musi mieć potem szansę wziąć za to odpowiedzialność. "Ład korporacyjny musi być dochowywany" - podkreśla Sławomir Topczewski.

W jaki sposób wygląda to w Vectrze? Jak wspomina Sławomir Topczewski, początek jego pracy - prawie 3 lata temu - związany był z uporządkowaniem kwestii zakupowych. "Zaprojektowaliśmy proces, który uwzględnia biznesowe podejście do zakupów. Wcześniej zbyt mocno dominowało kryterium kosztu początkowego. Rodzące się po stronie biznesu potrzeby obsługiwano, oglądając się przede wszystkim na cenę zakupu danego rozwiązania, nie TCO. Obecnie potrzeby opisywane są przy udziale wszystkich zainteresowanych departamentów oraz IT, poprzez odpowiednie kryteria i cel biznesowy, a wszystko spinane jest dopasowanymi miarami ROI" - opowiada Sławomir Topczewski.


TOP 200