HTML w czwartej wersji

Minie co najmniej rok, nim upowszechni się nowa specyfikacja HTML.

Minie co najmniej rok, nim upowszechni się nowa specyfikacja HTML.

Najważniejsze innowacje wprowadzone do nowej wersji HTML 4.0: większe możliwości tworzenia różnorodnych tabel i formularzy, dynamiczna zmiana stron poprzez skrypty i wprowadzenie stylów, pełniejsze rozwiązania do obsługi dokumentów, zapisanych w różnych językach, wbudowane narzędzia, pozwalające na odczytywanie stron WWW osobom niepełnosprawnym (głównie poprzez wzbogacenie możliwości różnych elementów zawartych na stronie).

Specyfikacje HTML 4.0 opracowano we współpracy z takimi firmami, jak , Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Netscape Communications, Novell, Reuters, SoftQuad, Spyglass i Sun Microsystems.

Autorzy powstałej w ub.r. specyfikacji HTML 4.0 włożyli wiele wysiłku, by zaproponowane rozwiązania niwelowały różnice, jakie występują między różnymi typami przeglądarek (przede wszystkim Internet Explorer i Netscape Navigator). Strony WWW, tworzone za pomocą HTML 4.0 - wg założeń - mają być bardziej interesujące wizualnie, także przy dostępie za pośrednictwem różnych interfesjów. W najnowszej wersji języka opisu stron wykorzystano wiele nowych opcji, zaproponowanych przez Microsoft, który od pewnego czasu promuje własne rozwiązanie - Dynamic HTML. Wprowadzona została obsługa złożonych formularzy, ramek i tabel, sformalizowana kwestia obsługi różnych obiektów, skryptów i stylów umieszczanych na stronach WWW.

W nowej wersji HTML zadbano o lepszą obsługę stron prezentujących dokumenty w innych językach niż angielski (np. w kwestii kodowania znaków czy kierunku ich wyświetlania). Wprowadzone zostały rozwiązania, ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z pajęczyny WWW. Wszystkie formularze i teksty zawarte w tabelach można teraz bez problemów odczytywać za pomocą innych interfejsów, nie będących przeglądarkami - informacje zawarte na stronach mogą być przetwarzane w syntetyzatorach mowy czy czytnikach Braille'a.

Sprawdzić swoje strony

World Wide Web Consortium - które zajmowało się opracowaniem specyfikacji HTML 4.0 - przygotowało także rozwiązanie o nazwie Validator, za pomocą którego twórcy stron WWW mogą testować swoje witryny pod względem zgodności z nowym standardem języka HTML (podobnie można weryfikować poprawność narzędzi dla webmasterów, które generują kod w HTML 4.0). Usługa ta jest dostępna pod adresemhttp://validator.w3c.org

Zanim jednak użytkownicy będą mogli skorzystać z możliwości nowej wersji HTML, jego obsługa będzie musiała zostać włączona do popularnych przeglądarek i narzędzi tworzenia zawartości stron. Proces migracji może jednak trwać ponad rok.


TOP 200