HR i biznes mają różne priorytety

Zarządy firm i kierownictwo działów personalnych w przedsiębiorstwach europejskich różnią się w ocenie priorytetów dla funkcji HR w organizacji - wynika z badania przeprowadzonego przez Hewitt Associates.

Firma Hewitt Associates publikowała wyniki europejskiego badania trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi - "Barometr HR 2008-2010". Badanie objęło firmy europejskie zatrudniające w sumie 2,2 mln pracowników, o ponad 700 miliardów euro przychodów (dane z 2007 r.). 81% uczestników badania to spółki giełdowe.

Przedmiotem badania był poziom rzeczywistego "partnerstwa biznesowego" działów personalnych. Zarządy spółek zapytano m.in. o wyzwania, przed jakimi stoją obecnie przedsiębiorstwa europejskie oraz na ile pomocne w ich przezwyciężaniu są firmowe działy HR. Priorytetem dla działów personalnych powinno być według przedstawicieli zarządów m.in. uczestniczenie w procesach zmiany przedsiębiorstw, w realizacji celów finansowych i wydajnościowych oraz stała podaż wykwalifikowanych pracowników. Jako procesy HR mające największe pozytywne przełożenie na realizację tych celów, przedstawiciele kierownictwa firm uznali zarządzanie talentami (61%), budowanie efektywnej organizacji (46%), zarządzanie wynikami (43%) i rozwój przywództwa (31%). Jednocześnie poziom realizacji tych procesów przez funkcję HR został przez przedstawicieli biznesu oceniony negatywnie (m.in. procesy zarządzania talentami uzyskały najniższą ocenę w przypadku aż 67% badanych firm).

Wyniki badania pokazały znaczną rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami i ocenami kierownictwa firm oraz przedstawicieli HR. Na liście priorytetów ułożonej przez działy HR znalazło się wdrożenie systemów informatycznych w obszarze HR (37%) czy podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (20%). Jedynie 6% badanych wskazało zarządzanie wynikami jako jeden ze swoich priorytetów.

Zdaniem autorów raportu, rozbieżność opinii wynika m.in. z różnych modeli działania obu zainteresowanych stron. Biznes nastawiony jest na realizację procesów i dostarczanie wymiernych wyników, podczas gdy działy personalne działają głównie poprzez systemy i narzędzia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200