HP: w stronę recyklingu

Koncern wprowadził program ekologiczny, który daje osobom prywatnym i firmom okazję wymiany zużytego sprzętu drukującego i kopiującego w zamian za gratyfikację finansową.

Koncern Hewlett-Packard zainicjował wczoraj globalny program ekologiczny pod nazwą Trade-in. Trzymiesięczna inicjatywa ma na celu zaszczepienie zarówno wśród użytkowników indywidualnych jak i korporacyjnych nawyku oddawania producentowi starych urządzeń drukujących i kopiujących, w celu utylizacji. Program Trade-in dąży do zmniejszenia emisji skażonych substancji, które powstają w wyniku nieprawidłowego składowania zużytych urządzeń elektronicznych.

Hewlett-Packard chce w ten sposób przygotować się do nowego prawa, które za kilka lat zacznie obowiązywać w krajach Unii Europejskiej. Nowe ustawodawstwo nakłada na producentów sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego obowiązek utylizacji zużytych urządzeń.

Zobacz również:

W ramach programu przewidziany jest zwrot pieniędzy dla osób, które zdecydują się oddać sprawny sprzęt wyprodukowany przez Hewlett-Packard. Firma, która zdecyduje się zwrócić atramentową drukarkę lub kupić nową drukarkę laserową HP uzyska zwrot lub upust w wysokości od 200 do 1200 zł. Za zwrot kopiarki lub przy kupnie kolorowej drukarki laserowej HP proponuje zwrot lub upust nawet do 6,4 tys. zł.

Odbiorem oraz wypłatą gratyfikacji - wyłącznie w przypadku zakupu nowej drukarki laserowej Hewlett-Packard objętej programem - zajmuje się firma Thornmann - Recycling z siedzibą w Toruniu.


TOP 200