HP rozpoczął sprzedaż zaawansowanego rozwiązania klastrowego

Hewlett-Packard (HP) wprowadził na rynek nową generację klastrów o nazwie HyperPlex, promowaną jako najlepszy sposób konsolidacji serwerów HP 9000. HyperPlex pozwoli budować środowiska serwerowe, składające się nawet z 64 serwerów HP 9000, a jednocześnie zarządzane za pośrednictwem centralnej konsoli.

Hewlett-Packard (HP) wprowadził na rynek nową generację klastrów o nazwie HyperPlex, promowaną jako najlepszy sposób konsolidacji serwerów HP 9000. HyperPlex pozwoli budować środowiska serwerowe, składające się nawet z 64 serwerów HP 9000, a jednocześnie zarządzane za pośrednictwem centralnej konsoli.

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla najbardziej wymagających klientów, którzy korzystają z wiele różnych serwerów (kilkudziesięciu lub kilkuset), i chcą ograniczyć koszty związane z ich utrzymaniem. HP - oprócz rozwiązań technologicznych - w ramach pakietu HyperPlex oferuje także pomoc w oszacowaniu bieżących kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej takich firm i wylicza, o ile zostaną zredukowane koszty w wyniku zastosowania w miejsce dotychczasowych rozwiązań technologii HyperPlex. Firma zobowiązuje się jednocześnie, że jeśli wyliczone oszczędności będą mniejsze niż 10% aktualnych kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej, to klient nie będzie musiał płacić HP za przeprowadzoną analizę.

Technologia z usługami

Na kompletne rozwiązanie HP 9000 HyperPlex składa się kilka elementów: oprogramowanie HP ServiceControl 1.0, technologia HyperPlex, oprogramowanie klastrowe MC/ServiceGuard, a także dodatkowe usługi związane z możliwością leasingu sprzętu od Hewlett-Packarda, kontraktem serwisowym itp.

Podstawą rozwiązania HyperPlex jest urządzenie HyperFabric64, umożliwiające połączenie do 64 różnych serwerów z rodziny HP 9000 za pośrednictwem szybkiej magistrali wejścia/wyjścia o przepustowości 320 MB/s. Dotychczas HP oferował czterokrotnie słabsze rozwiązanie, umożliwiające połączenie maksymalnie do 16 serwerów.

HyperPlex pozwala więc teoretycznie na zbudowanie skonsolidowanej farmy serwerowej, składającej się z 8192 procesorów (przy założeniu że za pośrednictwem tej technologii zostaną połączone 64 serwery HP 9000 V2500, z których każdy może być wyposażony w 128 procesorów).

Niestety, nie wszystkie serwery pracujące w ramach HyperPlex mogą tworzyć jeden duży klaster. Wynika to z ograniczenia zastosowanego rozwiązania klastrowego MC/ServiceGuard, które pozwala tworzyć klastry, składające się maksymalnie z 16 węzłów.