HP połączy działy komputerów osobistych i drukarek

Według oficjalnych zapowiedzi restrukturyzacja koncernu Hewlett-Packard ma przynieść oszczędności oraz usprawnienia w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Według ekspertów zmiany są jednak przede wszystkim działaniem wyprzedzającym zmiany rynkowe.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele kierownictwa koncernu HP ujawnili plany połączenia pionów biznesowych odpowiedzialnych za ofertę koncernu w segmencie urządzeń druku i przetwarzania obrazu (IPG) oraz komputerów osobistych (PSG). Restrukturyzacja ma pozwolić na ograniczenie kosztów działalności oraz usprawnienie procesów decyzyjnych w zakresie rozwoju oferty HP. Wedle zapowiedzi działem powstałym z połączenia niezależnych do tej pory komórek biznesowych będzie kierował Todd Bradley, wiceprezes HP odpowiedzialny dotychczas za działalność w segmencie komputerów osobistych. Z firmy odejdzie Viyomesh Joshi, wiceprezes HP odpowiedzialny dotychczas za działalność w segmencie systemów przetwarzania obrazu i wydruku.

Przedstawiciele kierownictwa HP podkreślają, że połączenie pionów biznesowych pozwoli m.in. uprościć procesy związane z zaopatrzeniem i obsługą dostaw. To z kolei wpisuje się w założenia ogłoszonej w ubiegłym miesiącu strategii biznesowej koncernu. Wedle zapowiedzi środki uzyskane w wyniku optymalizacji łańcucha dostaw zostaną przeznaczone m.in. na rozwój oferty HP. Dodatkowo integracja działów PSG i IPG ma przynieść usprawnienia w zakresie organizacji procesów sprzedaży i obsługi klienta.

Tymczasem zdaniem analityków połączenie pionów biznesowych nie przyniesie istotnych oszczędności, zmiany są jednak bezpośrednią odpowiedzią na zmiany rynkowe. Według analiz firmy IDC na przestrzeni kilku kolejnych lat rynek rozwiązań wydruku będzie rozwijał się w tempie rzędu 2 proc. rocznie. Tymczasem wartość rynku komputerów osobistych ma rosnąc w tempie przynajmniej 5 proc. rocznie.

"Połączenie dwóch, skoncentrowanych wokół rozwiązań konsumenckich, pionów biznesowych z pewnością pozwoli na integrację oferty i usprawnienie wielu procesów. Największym problemem HP w ostatnich latach stało się nadmierne rozproszenie działalności w ramach struktury silosowej, która praktycznie uniemożliwiała wykorzystanie synergii wynikającej z pozycji jednego z największych dostawców IT na rynku" - uważa Ezra Gottheil, starszy analityk firmy Technology Business Research. Z kolei Mark Fabbi, analityk firmy Gartner uważa, że efekty synergii płynące z planowanej reorganizacji będą stosunkowo niewielkie. "Liczba potencjalnych źródeł oszczędności jest niewiele większa niż kilka typowych, zdublowanych obszarów. Jednocześnie, na rynku korporacyjnym, oferty obu działów są kierowane do różnych grup odbiorców co dodatkowo ogranicza skalę potencjalnych korzyści" - twierdzi Mark Fabbi. Podkreśla on również, że koncern HP przeszedł poważną restrukturyzację za rządów Marka Hurda, który mocno koncentrował się na cięciu kosztów działalności. Zdaniem wielu ekspertów cięcia przeprowadzone przez obecnego wiceprezesa koncernu Oracle nadmiernie ograniczyły efektywność i elastyczność firmy Hewlett-Packard.

Analitycy podkreślają również, że plan zintegrowania pionów biznesowych specjalizujących się w systemach wydruku oraz komputerach osobistych jest działaniem odwrotnym wobec planów poprzedniego dyrektora generalnego koncernu HP. Léo Apotheker, dążył bowiem do jak największego rozdzielenia oraz zdystansowania działalności w obu segmentach rynku - działalność w segmencie komputerów osobistych miała być wręcz wydzielona do odrębnej spółki, a następnie sprzedana. Anulowanie planu wydzielania komórki PSG poza struktury HP było jedną z pierwszy decyzji Meg Whitman, która zastąpiła Léo Apothekera na stanowisku dyrektora generalnego koncernu.

W ubiegłym roku finansowym przychody koncernu HP z tytułu działalności w segmencie systemów wydruku wyniosły niecałe 26 mld USD. Obroty działu urządzeń osobistych sięgnęły natomiast niemal 40 mld USD. Niezależnie od tego analitycy podkreślają, że działalność HP w segmencie urządzeń wydruku charakteryzuje się niemal trzykrotnie wyższą rentownością niż działalność w obszarze komputerów osobistych. Zdaniem ekspertów najbardziej dochodowym obszarem działalności pionu IPG jest sprzedaż artykułów eksploatacyjnych.

Według analityków władze koncernu HP powinny w większym stopniu skoncentrować się na zbudowaniu korzyści wynikających ze - zrealizowanych w zeszłym roku - inwestycji na rynku oprogramowania biznesowego. W 2011 roku sfinalizowane zostały m.in. fuzje z wyspecjalizowanymi w rozwiązaniach analitycznych firmami Autonomy oraz Vertica. Plany rozwoju oferty oprogramowania biznesowego HP zakładają, że na bazie rozwiązań obu firm w pierwszej kolejności powstanie platforma wspierająca obieg informacji zapisanych zarówno w ustandaryzowanej, jak i nieuporządkowanej postaci.

Przedstawiciele kierownictwa HP zapowiadają również szereg zmian ukierunkowanych na zwiększenie efektywności działów sprzedażowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200