HP: obsługa hybrydowego cloud computing

Firma udostępniła produkty, które mają ułatwiać przedsiębiorstwom i usługodawcom wdrażanie zarówno wewnętrznego cloud computing jak również publicznych usług cloud.

Podczas imprezy Software Universe 2009, odbywającej się w Hamburgu, HP zademonstrowała uaktualnioną wersję oprogramowania Operations Orchestration, która pozwala teraz na rozszerzenie automatycznych operacji przydzielania (provisioning) i zwalniania (de-provisioning) zasobów na Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).

Oprogramowanie, sprzedawane na zasadach licencji i wdrażane w ośrodku użytkownika, pozwala administratorom IT na automatyzację procesów przydzielania zasobów wirtualnych. Dołączone uzupełnienia mają umożliwiać przedsiębiorstwom tworzenie standaryzowanych przepływów zadań przydzielania i zwalniania zasobów zarówno w wewnętrznych jak i zewnętrznych clouds.

Zobacz również:

Wyposażone w takie możliwości oprogramowanie Operations Orchestration może zapewniać przedsiębiorstwom, korzystającym z mieszanym środowisk cloud computing, metodę spójnego przydzielania zasobów.

Cena nowej wersji Operations Orchestration zaczyna się od 125 tys. USD.

Kolejnym rozszerzeniem produktów HP, związanych z cloud computing, jest Cloud Assure for Cost Control. Aplikacja ta, działająca w formule SaaS (Software-as-a-Service), wykorzystuje technikę SiteScope uzyskaną przez HP wraz z nabyciem w roku 2006 firmy Mercury Interactive.

Usługa przeznaczona jest do monitorowania wydajności aplikacji pracujących poza środowiskiem IT użytkownika. Usługa - uruchamiana zazwyczaj w momencie, kiedy aplikacja jest wdrażana, uaktualniana lub podlega istotnym zmianom - testuje infrastrukturę dostawcy usług cloud w celu upewnienia się czy aplikacja jest odpowiednio skonfigurowana dla uzyskania optymalnej wydajności.

Cena Cloud Assure for Cost Control zaczyna się od 59 tys. USD.


TOP 200