HP integruje deduplikację

Głównym tematem konferencji była koncepcja instant-on enterprise. Zaprezentowano także sporo nowych rozwiązań, które są częścią związanej z tą koncepcją infrastruktury.

HP integruje deduplikację

Firma HP zaprezentowała podczas konferencji HP Discover Europe pierwsze w branży wysoko skalowalne urządzenie do deduplikacji danych, oferujące także wysoką dostępność. Urządzenie HP B6200 StoreOnce jest przeznaczone do wykonywania kopii bezpieczeństwa i charakteryzuje się dużą wydajnością, osiągając 28 TB/h przy odtwarzaniu danych. Koncepcja zintegrowanej deduplikacji zastosowana w urządzeniu zakłada redukcję ilości składowanych informacji w sposób globalny, dla całej infrastruktury w przedsiębiorstwie - od biur terenowych po główne centrum przetwarzania danych. W odróżnieniu od starszych technologii przenoszenie danych między urządzeniami nie wymaga ich ponownego składania do postaci niededuplikowanej.

Urządzenie skaluje się do 768 TB w sposób, który nie wymaga przestojów w pracy, zachowując przy tym współczynnik deduplikacji na poziomie rzędu 20:1 lub nawet wyższym, co w praktyce umożliwia przechowanie do około 10 petabajtów danych pochodzących nawet z 384 oddziałów.

Jest to urządzenie dedykowane do wykonywania kopii bezpieczeństwa, zatem zostało przystosowane do najważniejszej z operacji, którą jest odtwarzanie danych z kopii. Aby to osiągnąć, algorytm wykorzystywany podczas tworzenia kopii umieszcza dane w zoptymalizowany sposób, dzięki czemu można osiągnąć przepustowość odpowiadającą tej, która jest osiągana przy tworzeniu kopii. W porównaniu do alternatywnych rozwiązań jest to sześciokrotne przyspieszenie operacji odtwarzania danych. Przy tworzeniu kopii stosowana jest predyktywna akceleracja, dzięki której urządzenie może osiągnąć przepustowość sięgającą 28 TB/h. Aby dodatkowo usprawnić wykonywanie kopii, opracowano algorytm, który dynamicznie dostosowuje rozmiar deduplikowanego bloku danych do średniej, która wynosi 4 kB.

Przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa krytycznym problemem jest nawet drobna awaria lub inny problem, który powoduje zerwanie ciągłości strumienia danych. Aby nie przerywać pracy oprogramowania backupowego nawet przy problemach, firma HP opracowała funkcję autonomicznego restartu, która w razie wykrycia awarii przekierowuje tworzenie kopii do alternatywnego urządzenia, dzięki czemu zapobiega niepowodzeniom bez konieczności natychmiastowej interwencji administratora.


TOP 200