HP i Cisco wspólnie po WLAN

Cisco Systems i HP współpracują nad budową bezprzewodowych firmowych sieci LAN. Dział usług HP proponuje klientom budowę sieci Wi-Fi jako "zasobu strategicznego". Podstawę do ich budowy stanowi sprzęt i oprogramowanie Cisco. Obie firmy chcą promować stosowanie zaawansowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, lokalizacji urządzeń w przestrzeni, a także usług głosowych w sieciach WLAN dla gości firmy i partnerów.

Cisco Systems i HP współpracują nad budową bezprzewodowych firmowych sieci LAN. Dział usług HP proponuje klientom budowę sieci Wi-Fi jako "zasobu strategicznego". Podstawę do ich budowy stanowi sprzęt i oprogramowanie Cisco. Obie firmy chcą promować stosowanie zaawansowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, lokalizacji urządzeń w przestrzeni, a także usług głosowych w sieciach WLAN dla gości firmy i partnerów.

Przedstawiciele Cisco przekonują, że doskonałym uzupełnieniem dla sieci WLAN może być technologia RFID. Może to pomóc w monitorowaniu zasobów fizycznych firmy. Z kolei systemy zintegrowanej komunikacji mogą wykorzystywać dane o lokalizacji pracownika, informując innych o tym, czy są oni przy biurku, a więc przy telefonie stacjonarnym i komputerze.


TOP 200