HP i ARiMR podpisały aneks do kontraktu na IACS

Za wykonanie informatycznej części kontraktu Hewlett-Packard ostatecznie otrzyma 38,5 mln euro. Przedstawiciele HP określają obecnie umowę na stworzenie IACS mianem inwestycji, a nie korzystnego kontraktu handlowego.

Hewlett-Packard i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisały aneks do umowy na wykonanie systemu IACS. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zarząd HP zgodził się na rezygnacje z wykonania nieinformatycznej części kontraktu opiewającej na 24 mln euro i rozwiązanie bez żadnych skutków prawnych umowy na 105 mln euro, dotyczącej późniejszej konserwacji systemu.

Ostatecznie za wykonanie informatycznej części kontraktu HP otrzyma 38,5 mln euro. Pierwotnie, łączenie z usługami nieinformatycznymi, system miał kosztować 67,5 mln euro. Dodatkowo HP zobowiązała się do wydłużenia gwarancji na stworzone rozwiązanie do 3 lat i przekazania ARiMR praw autorskich do oprogramowania.

Prezes ARiMR Aleksander Bentkowski poinformował, że końcowe rozliczenie płatności za stworzenie IACS nastąpi po otrzymaniu przez system akredytacji unijnych ekspertów. Do tego czasu ARiMR wstrzyma wypłacenie 18% kwoty należnej HP. Aleksander Bentkowski oświadczył jednocześnie, że agencja nie zgadza się na udział ComputerLandu i Compaqa w pracach nad IACS. Prawdopodobnie przyczyną są względy proceduralne. Spółki te brały bowiem udział w przetargu na IACS i według regulacji unijnych nie powinny być podwykonawcami systemu.

Zarząd Hewlett-Packard, przyjmując nowe warunki kontraktu narzucone przez stronę rządową, już poprzednio sygnalizował, iż „projekt nie przyniesie oczekiwanej stopy zwrotu”. Przedstawiciele HP obecnie określają umowę na stworzenie IACS mianem inwestycji, a nie korzystnego kontraktu handlowego.


TOP 200