HP automatyzuje operacje

HP wprowadził do oferty nowe oprogramowanie HP Automated Operations 1.0, które automatyzuje operacje IT we wszystkich aspektach technologicznych i organizacyjnych. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie wykonywania pracochłonnych, wykonywanych ad hoc i narażonych na ludzki błąd operacji, pozwalając jednocześnie znacznie obniżyć ich koszty i przeznaczyć uwolnione w ten sposób zasoby na realizację bardziej strategicznych działań IT.

Na pakiet HP Automated Operations 1.0 składają się trzy komponenty: zarządzanie usługami IT (IT Service Management), zarządzanie usługami biznesowymi (Business Service Management) oraz automatyzacja usług biznesowych (Business Service Automation). Cały pakiet stał się jednym z filarów portfolio produktów Business Technology Optimization (integrującego z dotychczasową ofertą HP OpenView technologie kupione wraz z przejęciem firm Peregrine, Mercury i Opsware) w ramach działu HP Software.

W ramach nowego pakietu HP zaprezentował nowe oprogramowanie HP Business Service Automation (zbudowane na bazie technologii kupionych od firmy Opsware) - platformę do automatyzacji wszystkich procesów IT oraz zarządzania zmianą w aplikacjach, serwerach, sieciach, pamięciach masowych i klientach. Rozwiązanie HP Business Service Automation udostępnia także centralną bazę danych zarządzania konfiguracjami (CMDB), w ramach której można rejestrować wszystkie wykonane zmiany w konfiguracjach systemów IT.

W ramach pakietu HP Automated Operations 1.0 pojawiło się także oprogramowanie HP Service Manager 7.0, które automatyzuje zarządzanie cyklem życia usług biznesowych z perspektywy użytkownika. Wykrywanie problemów oraz ich rozwiązywanie mogą być przyspieszane poprzez integrację z rozwiązaniami HP Universal CMDB oraz HP BSM. Oprogramowanie to jest także oferowane w modelu Software-as-a-Service (SaaS).

Raport "IT Innovation: Leadership Practices", opublikowany w październiku przez Gartnera, mówi, że dwoma głównymi priorytetami, których działy biznesowe wymagają od IT, są wspieranie usprawniania procesów biznesowych i kontroli kosztów operacyjnych w skali całego przedsiębiorstwa. Ale CIO w firmach spotykają się też z innymi problemami - przestarzałymi narzędziami i podręcznikami, procesami wykonywanymi ad hoc, nad którymi trudno jest zapanować w rozwiniętych i skomplikowanych środowiskach IT.

HP zaprezentował też nową wersję swojej multimedialnej platformy dla operatorów telekomunikacyjnych (zarówno bezprzewodowych, jak też szerokopasmowych). HP OpenCall Media Platform 4.0 to serwer mediów, który przyjmuje połączenia przychodzące i realizuje przekaz multimedialnych treści (wideo, dźwięk, komunikaty w ramach sieci społecznościowych) w zależności od wykupionego pakietu usług. Na jednej platformie można uruchomić wiele usług multimedialnych - konsolidacja ta może pomóc w znacznym obniżeniu kosztów. Platformę można wdrożyć na wiele sposobów - poprzez usługi web (VoiceXML lub Java) oraz w srodowisku następnej generacji, bazującym na protokole Internet Multimedia Subsystem (IMS). Usługa nie potrzebuje specjalnego zaplecza sprzętowego, pracuje na tradycyjnych serwerach z systemem Linux.


TOP 200