HP Polska zbuduje SIS II

Zespół arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych unieważnił w grudniu 2006 r. konkurs na wykonanie systemu SIS II na wniosek spółek IBM i Wasko.

Zespół arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych unieważnił w grudniu 2006 r. konkurs na wykonanie systemu SIS II na wniosek spółek IBM i Wasko.

49 mln zł

Ma kosztować budowa polskiej części systemu SIS II.

Konkurs wygrała wówczas HP Polska, która wraz z organizatorem konkursu - Komendą Główną Policji oraz prezesem Urzędu Zamówień Publicznych zaskarżyła tę decyzję do sądu. Ten zmienił decyzję arbitrażu, co oznacza, że system SIS II wykona HP.

Zespół arbitrów unieważnił konkurs na wniosek IBM i Wasko, uznając, że nie można organizować konkursu na wykonanie systemu, tylko przetarg, ponieważ częścią zamówienia jest dostawa serwerów. Tymczasem sąd okręgowy stwierdził, że "zespół arbitrów nie miał prawa sam stwierdzać nieważności konkursu, a co najwyżej mógł nakazać jego unieważnienie". Uznał także, że zarzuty IBM i Wasko były nieuzasadnione.

Umowa z HP Polska ma zostać podpisana do końca marca br. Spółka musi opracować teraz nowy harmonogram ze względu na opóźnienie - sięgające prawie trzech miesięcy - związane z unieważnieniem konkursu. Oferta HP opiewa na 49 mln zł. Jak informowaliśmy wcześniej, projekt HP zakłada wdrożenie technologii zbieżnej z tzw. SISone4all - przejściowym rozwiązaniem, które umożliwi podłączenie do systemu SIS nowych krajów wstępujących do strefy Schengen (w tym Polski), umożliwiając zniesienie kontroli granicznych 31 grudnia 2007 r. Docelowy system SIS II ma zacząć funkcjonować najwcześniej w 2008 r.


TOP 200