HP Polska ma nowego szefa działu marketingu

Artur Wiza mianowany został nowym szefem działu marketingu w firmie Hewlett-Packard Polska.

<!-- grafika --><img src="/nws/gfx/wiza.jpg" align="right" vspace="5" hspace="10"><!-- kgrafika -->

Nowym szefem działu marketingu w został Artur Wiza. Pracuje on w od 1997 roku. Od tego czasu piastował funkcje menedżerskie, począwszy od menedżera ds. produktów sieciowych oraz serwerów intelowskich, poprzez zadania związane z rozwojem rynku urządzeń komputerowych. Od połowy roku 1999 do chwili obecnej pełnił także funkcję menedżera marketingu w dziale współpracy z partnerami handlowymi HP Polska.

Artur Wiza studiował cybernetykę ekonomiczną oraz informatykę na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Hewlett-Packard Polska

Tel. (22)608 77 00

Fax (22)608 76 00

www.hp.com.pl