HP Apollo 9000 Series 700

HP Apollo 9000 Seria 700 to rodzina popularnych unixowych stacji roboczych Hewlett-Packarda. Oferowane modele nie znajdują sobie równych w klasie stacji roboczych na biurko, a główne ich przeznaczenie to zastosowania naukowe, inżynierskie, przemysłowe i komercyjno-biznesowe. Pojawienie się nowych modeli wyposażonych w RISCowy procesor PA 7100 przyczyniło się do umocnienia przodującej pozycji HP w tych sektorach rynku.

HP Apollo 9000 Seria 700 to rodzina popularnych unixowych stacji roboczych Hewlett-Packarda. Oferowane modele nie znajdują sobie równych w klasie stacji roboczych na biurko, a główne ich przeznaczenie to zastosowania naukowe, inżynierskie, przemysłowe i komercyjno-biznesowe. Pojawienie się nowych modeli wyposażonych w RISCowy procesor PA 7100 przyczyniło się do umocnienia przodującej pozycji HP w tych sektorach rynku.

Strategia firmy

Hewlett-Packard oprócz stacji roboczych ma w swojej ofercie minikomputery, serwery, komputery klasy PC Vectra i peryferia, wśród których najbardziej popularne są drukarki. Jednocześnie firma jest propagatorem idei systemów otwartych w środowisku klient/serwer.

W zakresie stacji roboczych strategia HP bazuje na realizacji trzech podstawowych elementów: rozwoju własnej, coraz bardziej technicznie zaawansowanej platformy, adaptowaniu systemów otwartych i tzw. cooperative computing. Wymiernym efektem stosowania tej strategii jest pierwsze miejsce w tym sektorze pod względem obrotów (ponad 30% rynku).

Seria 700 jest "oczkiem w głowie" tej strategii, gdyż składa się z uważanych za jedne z najlepszych, jeśli nie najlepszeych RISCowych stacji roboczych biorąc pod uwagę zarówno wydajność, jak i jej stosunek do ceny.

Przegląd możliwości

HP Apollo 9000 Seria 700 pokrywa bardzo szerokie spektrum rynku stacji roboczych i serwerów. Co prawda HP nadal sprzedaje cieszące się dużym powodzeniem modele HP 9000 400, oparte na Motoroli 680x0, ale postrzega je jako tańsze, startowe systemy.

Seria 700 oparta jest na architekturze PA-RISC, którą Hewlett-Packard rozwija od 1986 r. zachowując binarną kompatybilność aplikacji dla kolejnych wersji procesora.

Jedną z zalet całej rodziny są karty graficzne przeznaczone specjalnie dla architektury PA-RISC poczynając od GRX (grayscale, 8-bitowa) i CRX (kolor, 8-bitowa) poprzez CRX-24 i CRX-48 (kolor, 24- i 48-bitowa) i kończąc na CRX-24Z oraz CRX-48Z (odpowiednio CRX-24 i CRX-48 z wbudowanym buforem Z do grafiki 3D). Każdy z modeli można także wyposażyć w grafikę wieloekranową (do 4 ekranów) pozwalającą na efektywniejszą wizualizację informacji.

Komputery są wyposażone w wewnętrzne dyski o pojemności od 525 MB (model 715) do 4 GB (model 755). Pamięci zewnętrzne mogą składać się z twardych dysków po 500 MB, 1 GB i 1,3 GB, Digital Audio Tape 1,3 GB oraz CD-ROM 600 MB.

Przegląd modeli

Aktualnie dostępnych jest kilkanaście modeli o zróżnicowanych możliwościach (patrz tabela).

Najsilniejsze modele 735 i 755 można łączyć w computational clusters. Jest to takie połączenie stacji roboczych w sieć, które dzięki specjalnemu oprogramowaniu zapewnia moc porównywalną z mocą superkomputerów.

Modele 715 i 725

Największy postęp odnotowano na polu inżynierskich stacji roboczych dużej mocy (modele 715 i 725). Najnowsze wersje taktowane zegarem 75 MHz oferują wydajność przetwarzania sięgającą 113 SPECfp92, 61 SPECint92 i 15.975 X11perf skutecznie konkurując na tradycyjnych rynkach stacji roboczych, takich jak projektowanie mechaniki i elektroniki czy też systemy automatyki oraz informacji geograficznych.

W porównaniu z poprzednimi modelami (715/33, 715/50 oraz 725/50) szybkość CPU wzrosła o 50%, a czterokrotne zwiększenie pojemności podręcznej pamięci cache pozwala zwiększyć efektywność wykonywania aplikacji nawet o 80%. Użytkownicy starszych wersji mogą uzyskać te same szybkości poprzez prostą wymianę płyt.

W omawianych systemach ściśle zintegrowano przetwarzanie grafiki z architekturą procesora. W ten sposób każde zwiększenie szybkości CPU powoduje podobne zwiększenie efektywności w grafice. Dla przykładu: wprowadzenie procesora 75 MHz zwiększyło efektywność przestrzennego renderingu (śledzenia promieni) z kartą CRX-48Z o 64% w stosunku do procesora 50 MHz.

Stacje robocze 715/75 i 725/75 są zarazem doskonałymi serwerami dla najnowszych X-stacji HP ENVIZEX. Wspólne ich użytkowanie stanowi doskonałe rozwiązanie dla grup inżynierskich, które chcą lub muszą korzystać z technik multimedialnych i w których liczy się zespołowa produktywność osiągalna dzięki HP MPOWER.

Modele 745i/100 i 747i/100

Te modele, dwa razy szybsze od wersji zaprezentowanych rok temu są przeznaczone do wykonywania intensywnie obciążających komputer aplikacji w takich dziedzinach jak: wytwórczość, lotnictwo i badania przestrzeni kosmicznej, telekomunikacja, transport, systemy dystrybucji energii, itp.

Konfigurację można łatwo dopasować do danego zastosowania i do pracy w środowisku przemysłowym (modele, bardzo odporne na wibracje, wyposażone są w stojak na kółkach), w systemach sterowania pracujących w czasie rzeczywistym, zgodnych ze standardami VMEbus (za jego pomocą można do stacji roboczej podłączyć np. oscyloskop), IEEE488 i EISA.

Poza większą szybkością, modele 745i/100 i 747i/100 mają dwukrotnie zwiększoną, w stosunku do wersji 50 MHz, pojemność pamięci RAM (do 256 MB) i pojemniejsze podręczne pamięci cache (256 kB). Podsystem kolorowej grafiki o nazwie CRX dedykowany jest X Windows i kolorowej .

Oprogramowanie

Wszystkie stacje robocze oferowane przez HP wyposażone są w system operacyjny o nazwie HP-UX 9.0, wersję Unixa zaproponowaną przez HP. Umożliwia on dostęp do dzielonych bibliotek, skalowalnych fontów, X Window, OSF/Motif i HP VUE. Modele 745i i 747i wyposażone są w HP-UX 8.0.

Unix nie należy do przyjaznych systemów operacyjnych. Hewlett-Packard zrobił jednak wszystko co możliwe, aby swe systemy uczynić łatwiejszymi w użytkowaniu. Seria 700 jest oferowana z HP VUE, rozwiniętym przez HP graficznym interfejsem użytkownika opartym na OSF/Motif. OSF/Motif, także znajdujący się w ofercie HP, umożliwia tworzenie jednolitego wyglądu aplikacji bez względu na używaną płaszczyznę sprzętową.

Wszystkie modele od niedawna są wyposażone w pakiet multimedialny HP MPower, dedykowany zespołom konstruktorów i projektantów. Łączy on w sobie znane możliwości HP VUE z bogatą paletą technik multimedialnych. Użytkownicy mogą korzystać ze wspólnej puli informacji w naturalnej postaci: głosu, tekstu, obrazów, grafiki, wizji i multimedialnej poczty elektronicznej. Takie zespołowe, kolektywne wykonywanie prac (collaboration computing), w czasie których wszyscy użytkownicy mają bezpośredni dostęp do wspólnych informacji w czasie rzeczywistym, stało się codzienną praktyką środowisk inżynierskich, dla których przede wszystkim liczy się produktywność pracy i szybkie wykonywanie prac projektowych.

Aplikacje użytkowe

Na systemach PA-RISC dostępnych jest ponad 4 tys. aplikacji dla zastosowań inżynierskich, naukowych itp. z których najważniejsze to: CASE, MCAD, EEDA, MCAE. Obecnie żaden z renomowanych producentów software'u nie może pozwolić sobie na wyemitowanie oprogramowania, które nie byłoby dostępne na platformie HP-UX.

Jednym z kluczowych od niedawna obszarów, do których adresowane są tańsze modele serii 700 jest rynek biznesu. Liczba aplikacji dla tego obszaru jest jednak znacznie skromniejsza, a ulubione przez użytkownika aplikacje pecetowe nie są dostępne pod HP-UX.

Jedno z rozwiązań tego problemu polega na wykorzystaniu SoftPC - DOS'owego emulatora dedykowanego serii 700. Jego ostatnia wersja 3.0 daje użytkownikom dostęp do wielu aplikacji DOS'owych. Umożliwia uruchomienie Windows 3.1 oraz pracę w środowisku HP New Wave. Korzystanie z tych aplikacji za pomocą emulatora spowalnia ich działanie i odpowiada pod względem szybkości PC-386DX 25 MHz.

Sieciowość

Seria 700 może być wykorzystywana w charakterze serwerów dla X terminali z rodziny HP 700/RX oraz HP Envizex. Terminale te wyposażone są w riscowy procesor Intel i960 oraz X Windows V.11 R.4.

Integracja systemów PA-RISC z pecetowymi sieciami LAN i WAN już wkrótce będzie silnie uproszczona dzięki novellowskiemu systemowi zarządzania siecią - NetWare - na platformę PA- RISC. Wszystkie modele są wyposażone w interfejs IEEE 802.3/Ethernet LAN o szybkości 10 Mbps.

Pozycja na rynku

W chwili obecnej pierwsze miejsce HP na rynku stacji roboczych Risc/Unix nie podlega dyskusji. Problemy mogą się jednak pojawić wtedy, gdy rynek stacji roboczych stanie się tak wrażliwy na ceny jak jest w tej chwili rynek PC. Trudność polega na tym, że w związku z obniżką cen sprzedawcy nie mogą uzyskać wystarczającego zysku ze sprzedaży systemów i w dłuższym czasie samotnie mogą przetrwać tylko firmy największe, oferujące najtańsze produkty. Większe zyski można osiągnąć oferując pełne systemy oraz różnorodność usług. Ponieważ HP oferuje szeroką gamę produktów, i jest dobrze przygotowany do świadczenia usług, jego pozycja na rynku nie wydaje się zagrożona.

Docelowe rynki

HP zbudował ogromną bazę klientów stacji roboczych wśród środowisk naukowych, inżynierskich i technicznych. Do tych tradycyjnych rynków doszły ostatnio rynki: komercyjne, finansowe i administracji państwowej. W tym roku HP planuje wzrost obrotów w tym sektorze o 20%.

Największy przyrost jest oczekiwany w sektorze komercyjnym, w którym firma zaczyna odgrywać przodującą rolę (wg IDC ponad 50% rynku). Nie wolno jednak zapominać, że liczba stacji roboczych Risc/Unix sprzedanych pod aplikacje komercyjne jest stosunkowo mała w porównaniu z liczbą pecetów, mimo niewątpliwie gwałtownego tempa wzrostu. W przyszłości HP zamierza nadal przywiązywać znaczną uwagę do tego rynku.

Obecnie w skład popularnych pakietów dostępnych pod HP-UX wchodzą: systemy zarządzania bazami danych: ORACLE i Informix; pakiety biurowe: Lotus, WordPerfect, Informix Wingz oraz aplikacje finansowe: Reuters, PDG Controller i Logica Finanse.

Na rynku technicznym, nie mniej ważnym, modele ukierowane są na użytkowanie aplikacji typu GIS, EDA, MCAD, CASE.

Stacja robocza HP czy PC?

Wybór między stacją roboczą HP i PC w znacznym stopniu jest uzależniony od rodzajów aplikacji, dla których będzie przeznacznony.

Dla typowych aplikacji z obszaru zastosowań technicznych typu CAD czy DTP stacja robocza z serii 700 jest lepsza, ponieważ oferuje lepszy współczynnik wydajności w stosunku do ceny.

Dla aplikacji z obszaru zastosowań komercyjno-biznesowych wybór jest bardziej złożony. Zanim klient zdecyduje się na zakup stacji roboczej HP musi najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy niezbędne będą aplikacje innych niż HP dostawców? Jeśli nie, to czy uruchamianie aplikacji DOS'owych na stacji roboczej pod emulatorem nie będzie mniej wydajne niż na porządnym PC?

Chociaż ceny stacji roboczych maleją, PC-486 z reguły okazuje się lepszym rozwiązaniem dla większości aplikacji biurowych wykorzystujących grafikę, tylko w nieznacznym stopniu. Pecet zapewnia bowiem pełne wykorzystanie systemu o światowym standardzie, np. takie jak bogata oferta oprogramowania, tanie karty rozszerzeń oraz peryferia. Stacjom roboczym jest z nim trudno konkurować.


TOP 200