HDCD

Sony i Philips wspólnie rozwijają technologię gęstego zapisu na 12-centymetrowej średnicy dyskach optycznych.

Sony i Philips wspólnie rozwijają technologię gęstego zapisu na 12-centymetrowej średnicy dyskach optycznych.

Technika ta polega na zastosowaniu wysokiej gęstości zapisu i podwójnej jego warstwy. Dyski HDCD, podobnie jak dotychczasowe, zapisywane będą tylko z jednej strony. Do ich odtwarzania wystarczy zastosowanie czytników z jedną głowicą. Dodatkowo, w tych czytnikach można będzie odtwarzać także dotychczasowe, "normalne" dyski kompaktowe. Do produkcji dysków HDCD można po dokonaniu niewielkich modyfikacji używać tych samych urządzeń w których produkuje się obecne dyski CD. Dyski o podwójnej warstwie zapisu można będzie odtwarzać w sposób ciągły. Obecnie, przy wykorzystaniu techniki HDCD - gęstego zapisu w podwójnej warstwie, pojemność dysku wynosi 7,4 GB. Zastosowanie lasera o świetle niebieskim pozwoli, zdaniem przedstawicieli Sony, na zwiększenie pojemności pojedynczego dysku do 11 GB.

Przedstawiciele Sony oświadczyli także, że tym samym rezygnują z popierania innej specyfikacji gęstego zapisu - SD, lansowanego przez siedem innych firm (w tym Toshiba i Warner).


TOP 200