Gwarantowana sieć

Crowley Data Poland wprowadziła system usług gwarantowanej jakości (Service Level Agreement). Klienci firmy otrzymają gwarancję czasu reakcji obsługi technicznej firmy na ewentualne awarie i przestoje sieci transmisyjnej.

Crowley Data Poland wprowadziła system usług gwarantowanej jakości (Service Level Agreement). Klienci firmy otrzymają gwarancję czasu reakcji obsługi technicznej firmy na ewentualne awarie i przestoje sieci transmisyjnej. W wypadku przekroczenia określonego czasu na usunięcie awarii, użytkownicy będą mogli otrzymać zwrot części opłaty abonamentowej.

Crowley Data Poland oferuje trzy warianty nowej usługi: Standard, Gold i Platinum. Podstawowa z nich, zakłada 8-godzinny czas reakcji na awarię i 24 godziny na jej usunięcie. Gwarancja SLA Standard, proponowana klientom jako bezpłatne rozszerzenie umowy abonenckiej, dostępna jest praktycznie dla wszystkich usług transmisyjnych operatora.

Wersja SLA Gold (płatna w przypadku usług VPN czy Frame Relay) gwarantuje reakcję operatora na usterkę w ciągu 4 godzin i usunięcie awarii w ciągu 16 godzin. Gwarancja SLA Platinum, zwiększająca koszt abonamentu wybranej usługi transmisyjnej o 30%, zapewnia usunięcie usterki sieci w ciągu 8 godzin, przy czasie reakcji służb technicznych nie przekraczającym 2 godzin.


TOP 200