Gwarantowana przepływność danych

Crowley Data Poland wprowadza nową usługę - Łącze Transmisji Danych (Data Transmission Link). Jest to usługą pozwalającą na przesyłanie informacji między dwiema lokalizacjami, z określoną gwarantowaną przepływnością.

Crowley Data Poland wprowadza nową usługę - Łącze Transmisji Danych (Data Transmission Link). Jest to usługą pozwalającą na przesyłanie informacji między dwiema lokalizacjami, z określoną gwarantowaną przepływnością.

Ideą rozwiązania jest uniezależnienie oferty od stosowanego przez klienta protokołu transmisji danych. Łącze Transmisji Danych ma zastąpić zarówno klasyczne usługi Frame Relay, jak również połączenia odległych geograficznie sieci lokalnych (tzw. Ethernet Bridging).

Zobacz również:

"Współczesnego Klienta nie interesuje typ urządzenia ani warstwa protokołu – ważne jest by informacje dotarły w sposób szybki i pewny do adresata. Nie chcemy wciągać klientów w rozmowy o szczegółach technologii. Dostarczamy rozwiązania. Problemy techniczne rozwiązują nasi specjaliści. Dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie produktu elastycznego, działającego efektywnie niezależnie od stosowanych rozwiązań technologicznych" – powiedział Marcin Galwas, dyrektor marketingu Crowley Data Poland.

DTL stanowi funkcjonalne rozszerzenie usługi Frame Relay. Realizacja techniczna pozwala na integrację usługi z istniejącą u klienta infrastrukturą teleinformatyczną. Istnieje możliwość zakończenia kilku łączy na jednym interfejsie fizycznym, co pozwala na implementację sieci prywatnych realizowanych w drugiej warstwie modelu OSI-RM (realizowanych jako krata połączeń).

Powyższa opcja może być zarządzana przez klienta, lub przez operatora, w zależności od wybranej konfiguracji.

Informacje techniczne:

-Łącze zestawiane jest w technologii ATM, klasa usługi ATM to VBR

-Dostęp do usługi odbywa się poprzez protokół Frame Relay lub Ethernet. Wybór protokołu jest dokonywany niezależnie dla obu końców połączenia

-Swobodny dobór interfejsów fizycznych (10BaseT, E1 (G.703), V.35, X.21)

Więcej informacji:

Crowley Data Poland Sp. z o.o.

tel. (22) 860 69 60


TOP 200