Gupta SQLWindows 5.0

SQLWindows 5.0 jest produktem przeznaczonym do tworzenia podstawowej, użytkowej części aplikacji klient/serwer. SQLWindows 5.0 stanowi istotne ulepszenie poprzednich wersji tego produktu w trzech obszarach: łatwości użycia, rozwinięcia możliwości opracowania złożonych aplikacji i polepszenia integracji z innymi produktami. Istnieją trzy wersje produktu: SQLWindows 5.0 Solo (99 USD), SQLWindows 5.0 Network Edition (995 USD) i SQLWindows 5.0 Enterprise Edition (2995 USD). Do każdego z nich jest dołączony motor bazy danych Gupta SQLBase; w wersji Solo jego możliwości są ograniczone do obsługi bazy o pojemności do 5 MB.

SQLWindows 5.0 jest produktem przeznaczonym do tworzenia podstawowej, użytkowej części aplikacji klient/serwer. SQLWindows 5.0 stanowi istotne ulepszenie poprzednich wersji tego produktu w trzech obszarach: łatwości użycia, rozwinięcia możliwości opracowania złożonych aplikacji i polepszenia integracji z innymi produktami. Istnieją trzy wersje produktu: SQLWindows 5.0 Solo (99 USD), SQLWindows 5.0 Network Edition (995 USD) i SQLWindows 5.0 Enterprise Edition (2995 USD). Do każdego z nich jest dołączony motor bazy danych Gupta SQLBase; w wersji Solo jego możliwości są ograniczone do obsługi bazy o pojemności do 5 MB.

SQLWindows 5.0 Solo jest przeznaczone dla indywidualnego użytkownika testującego przydatność produktu do swych celów. Ograniczone możliwości obsługi baz danych do 5 MB oraz limitowane właściwości funkcjonalne czynią zeń raczej produkt typu demo niż produkt do celów produkcyjnych. Jednakże wykonana przy jego użyciu aplikacja może być łatwo przeniesiona do produktów potężniejszych i testowana na większych bazach. Pozostałe wersje są wyposażone w narzędzia do obsługi pracy grupowej i pracy zespołowej nad projektem.

SQLWindows 5.0 zawiera własny, obiektowo zorientowany sterowany zdarzeniami, język programowania SAL (SQLWindows Application Language) o cechach języków 3GL. Zawiera ponad 500 funkcji. Wiele z jego funkcji odnosi się bezpośrednio do funkcji API z Windows, na poziomie zbliżonym do wywołań z języka C/C++. Możliwe jest także bezpośrednie wywołanie funkcji API z Windows i innych bibliotek dynamicznych DLL.

SQLWindows daje w wyniku skompilowaną aplikację, którą można rozpowszechniać bez potrzeby płacenia za moduł run-time. Zachowanie gotowej aplikacji można modyfikować w czasie jej uruchamiania przez prostą wymianę biblioteki DLL, z której korzysta.

QuickObjects

Są to obiekty, które można używać wielokrotnie w różnych aplikacjach SQLWindows. Gupta dostarcza kod źródłowy załączonych obiektów, co pozwala na ich modyfikację i dostosowanie do potrzeb. QuickObjects są dostępne dla trzech kategorii potrzeb: dostępu do danych, wizualizacji i manipulacji danych. Doświadczeni programiści mogą opracować obiekty dla potrzeb innych osób, korzystających z gotowych produktów do szybkiego tworzenia aplikacji.

QuickForms

Służy do szybkiego tworzenia formatek ekranowych. Dostępne, gotowe wzorce ułatwiają tworzenie formatek a dołączenie do niej elementów manipulacyjnych do przeglądania bazy sprowadza się do kliknięcia na odpowiednim narzędziu.

Inne narzędzia

Niektóre z wersji SQLWindows są wyposażone w narzędzia dające możliwość bezpośredniej ingerencji w strukturę bazy danych (SQL WinTalk lub Console), pokazują wiele informacji o samej bazie oraz pozwalają na posługiwanie się językiem SQL z klawiatury w celu wykonywania operacji na bazie.

Integracja

W skład zestawu SQLWindows wchodzi zestaw bibliotek DLL pozwalających na operowanie na bazach Lotus Notes i innych systemach zewnętrznych, dostępnych za pośrednictwem ODBC. W ramach aplikacji zaś możliwe jest korzystanie z funkcjonalności Windows za pośrednictwem OLE i DDE.


TOP 200