Grzejemy z głową

W szybkim prowadzeniu projektu pomogło bardzo dobre przygotowanie danych przez służby finansowe ZEC Starachowice. Zaangażowani w projekt pracownicy spółki wcześnie rozpoczęli prace nad wprowadzaniem instrukcji budżetowych. Utworzyli ośrodki odpowiedzialności i powstawania kosztów. Zmienili wewnętrzną organizację firmy, tak aby rachunek zarządczy był przejrzysty. Łatwy dostęp do danych telemetrycznych ułatwił prowadzenie analiz działalności operacyjnej w obszarze kontrolingu. Połączenie tych danych z rozwiązaniem Xpertis Kontroling pozwoliło na szybkie analizowanie kosztów. Natomiast integracja danych z telemetrii z systemem wspomagającym zarządzanie Xpertis umożliwia błyskawiczne generowanie faktur.

"Zaproponowane rozwiązanie dodatkowo automatyzuje proces obiegu informacji od momentu, w którym firma ogłasza przetarg np. na zakup miału węglowego o pewnych parametrach, następnie otrzymuje miał i składuje go na osobnej hałdzie do czasu sprawdzenia próbki w laboratorium, w którym przeprowadzana jest kontrola parametrów technicznych surowca. Jeżeli testy wykażą, że parametry zamówienia nie zgadzają się, możemy renegocjować cenę" - mówi prezes ZEC.

Ciepło na sercu

Połączenie systemu Xpertis z systemem telemetrycznym pozwala tworzyć raporty i planować produkcję w ujęciu ilościowym i wartościowym. Budżety oraz raporty wykonania przedstawiane są zarówno w złotówkach, kilowatach (kW) i w gigadżulach (GJ), a przeliczanie wartości następuje automatycznie. Dzięki integracji systemów przemysłowych z oprogramowaniem i ERP , spółka może również bardzo precyzyjnie określać zapotrzebowanie na energię cieplną i kalkulować atrakcyjne stawki taryfowe. Dzięki temu ZEC nie produkuje nadprogramowej ilości energii i nie musi tych strat wkalkulowywać w ceny taryf. Konkurencyjne ceny - niższe o kilka procent w porównaniu do pozostałych miastach regionu - ułatwiają spółce pozyskiwanie nowych klientów indywidualnych i hurtowych.

Kilka słów o Zakładzie Energetyki Cieplnej

Zakład Energetyki Cieplnej w Starachowicach jest jednoosobową spółką gminy Starachowice, utworzoną w maju 1992 r. na podstawie zarządzenia Wojewody Kieleckiego o podziale Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i komunalizacji miejskiego majątku ciepłowniczego. Podstawową działalnością firmy jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła na podstawie koncesji wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Obszarem działania spółki jest miasto Starachowice. ZEC Starachowice dysponuje dwoma ciepłowniami i jedną kotłownią, które dostarczają ciepło do ponad 60% mieszkańców. W zdecydowanej większości z systemów ciepłowniczych ZEC ogrzewane są obiekty budownictwa mieszkaniowego: spółdzielczego, komunalnego i prywatnego. ZEC zatrudnia blisko 100 osób. Głównymi obszarami działalności firmy są produkcja ciepła i dostarczanie ciepłej wody, sprzedaż żużlu. Firma pozyskuje również środki poprzez sprzedaż niewykorzystanych limitów CO2.


TOP 200