Grupowe zarządzanie danymi

Stoisko warszawskiego Rodan System zdominują dwie rodziny produktów: OfficeObjects i ArsInfo. OfficeObjects to oprogramowanie przeznaczone do zarządzania dokumentami i procesami obiegu informacji i zadań. Jeden z elementów pakietu, DocMan, odpowiedzialny jest za zarządzanie kalendarzem i dokumentami oraz monitorowanie procesów.

Stoisko warszawskiego Rodan System zdominują dwie rodziny produktów: OfficeObjects i ArsInfo. OfficeObjects to oprogramowanie przeznaczone do zarządzania dokumentami i procesami obiegu informacji i zadań. Jeden z elementów pakietu, DocMan, odpowiedzialny jest za zarządzanie kalendarzem i dokumentami oraz monitorowanie procesów.

Pakiet wyposażony jest także w aplikację OfficeObject Archive przeznaczoną do przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Składają się na nią dwa moduły: Repository Server, służący do przechowywania obrazów dokumentów w bazach danych, i Imaging Set, umożliwiający skanowanie i obróbkę obrazów, a także zmianę ich postaci z graficznej na tekstową.

Na stoisku Rodan System będzie zaprezentowany system archiwizacji Cold Eastman Software, służący do archiwizacji raportów i ich szybkiego udostępniania. Przechwytuje on i zapisuje pliki przygotowane przez inne aplikacje, indeksuje je, a następnie zapisuje w formie skompresowanej na dyskach.

Inną rodziną aplikacji są produkty z serii ArsInfo służące do wyszukiwania i rozpowszechniania informacji za pośrednictwem Internetu. ArsLexum to serwis prawny, w którym znajduje się ponad 60 tys. informacji, tekstów aktów i orzeczeń. ArsPatent zawiera spis przyznanych w Polsce patentów, a także chronionych znaków towarowych. Najnowszym produktem w tej grupie jest ArsBud, zawierający dane o normach i atestach wymaganych przez prawo budowlane.

Rodan System zamierza także prezentować na swoim stoisku aplikacje oparte na pakiecie Lotus Notes i przeznaczone dla urzędów miast, takie jak obsługa zarządu i rady miasta oraz program kontroli i analizy wydatków miasta. Pierwszy z systemów wspomaga organizację posiedzeń i sesji oraz dokumentowanie ich przebiegu. Kolejną aplikacją z tej serii jest doradztwo personalne, przeznaczone dla biur doradztwa personalnego i departamentów kadr.