Grupowe formularze

Delrina wprowadziła na rynek nową wersję pakietu FormFlow.

Delrina wprowadziła na rynek nową wersję pakietu FormFlow.

FormFlow 2.0 oferuje nowy język o nazwie FormBasic, który pozwala tworzyć aplikacje integrujące popularne programy użytkowe, takie jak Word czy Excel. Wykorzystuje on do tego celu technologię OLE 2.0 i serwery baz danych pracujące na zapleczach systemów informatycznych.

Dzięki nowym opcjom pakiet FormFlow pracuje elastycznie i będzie zapewne groźnym konkurentem dla takich produktów, jak Forms (Lotus Development Corp.) czy JetForm Designer (JetForm Corp.).

Według betatesterów nowa wersja FormFlow jest doskonałą platformą do opracowywania nowych aplikacji, gdyż integruje różne aplikacje w przezroczysty dla użytkownika sposób i niezależnie od tego, jaki rodzaj bazy danych pracuje w danym środowisku i jakie mechanizmy transportu danych zostały zastosowane.

FormFlows 2.0 zawiera nowy mechanizm zarządzania obiegiem informacji, którego integralną częścią jest moduł Graphical Routing Designer. Moduł ten służy do definiowania zasad stosowanych przez jądro systemu przy zarządzaniu przepływem dokumentów i jest wyposażony w mechanizm śledzenia obiektów rozsyłanych po sieci komputerowej. Inną cechą chwaloną przez beta testerów jest opcja InBox pozwala administratorom konfigurować poszczególne stanowiska pracy tak, aby mogły automatycznie przetwarzać odbierane przez sieć dokumenty (takie jak np. składane przez klientów zamówienia). Poprzednio wszystkie tego typu zadania musiały być

przetwarzane ręcznie lub konieczne było napisanie dodatkowej aplikacji zajmującej się ich obróbką.

FormFlow 2.0 kosztuje 399 USD i można go uruchamiać na komputerach pracujących pod systemami Windows 3.1, Windows 95 i Windows NT. Upgrade pakietu wyceniono na 79 USD.


TOP 200