Grupa od morza do morza

Asseco Poland - wzmocnione po połączeniu z Softbankiem - planuje ekspansję do Czech, na Bałkany, Węgry, kraje nadbałtyckie, a także do Rosji i na Ukrainę. Firma tworzy pierwsze przyczółki w Europie Zachodniej.

Asseco Poland - wzmocnione po połączeniu z Softbankiem - planuje ekspansję do Czech, na Bałkany, Węgry, kraje nadbałtyckie, a także do Rosji i na Ukrainę. Firma tworzy pierwsze przyczółki w Europie Zachodniej.

W styczniu 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych będą notowane akcje nowego Asseco, spółki powstałej z połączenia i Softbanku. W listopadzie br. zgodę na połączenie mają dać walne zgromadzenia akcjonariuszy.

Czas porządków

Dla Softbanku połączenie z Asseco to sposób na znalezienie rozwiązania problemu znaczącego zmniejszenia zamówień ze strony najważniejszego klienta PKO BP, co zapewne nastąpi po zakończeniu wdrożenia przez bank systemu scentralizowanego. W nieoficjalnych rozmowach pracownicy Softbanku potwierdzają to, o czym od dawna spekulował rynek - że 1/4 firmy pracująca przy projektach dla PKO BP zapewniała "poczucie bezpieczeństwa" reszcie. Z umiarkowanym skutkiem Softbank sprzedał całą gamę produktów, dla których pozyskał jednego lub zaledwie kilku mniejszych klientów.

Grupa od morza do morza

Wyniki Grupy Aseco

Asseco chce teraz uporządkować tę przesadnie rozbudowaną ofertę, a przede wszystkim od początku dobrze zorganizować całą nowo powstającą firmę. Dotyczy to m.in. przeniesienia do Rzeszowa całej księgowości i administracji, co oznacza redukcję zatrudnienia w warszawskiej centrali Softbanku, a nową rekrutację w rodzinnym mieście Asseco Poland. O trzy osoby zmniejszy się skład zarządu. Powstanie jeden dział sprzedaży i marketingu, dokonana zostanie optymalizacja procesów produkcyjnych. Ma to przynieść oszczędności rzędu 10-15 mln zł rocznie. W ramach tego ostatniego procesu przedstawiciele zamierzają przenieść do Softbanku - wdrażany w tej firmie od dwóch lat - system zarządzania projektami przez jakość.

Jedynym systemem transakcyjnym dla banków oferowanym przez Grupę Asseco będzie def3000. Oznacza to i tak zbliżający się szybko - wraz z końcem projektu w PKO BP - koniec Zorby, produktu od 15 lat rozwijanego przez Softbank. Rzeszowski def3000 będzie zaś rozwijany nadal, tak aby - jak zapewniają przedstawiciele Asseco - mógł konkurować z największymi rozwiązaniami tego typu na rynku.

Silni w bankowości...

Grupa od morza do morza

Wyniki Softbanku

Trzon nowego Asseco stanowić będą piony odpowiedzialne za działalność na rynku bankowym (ok. 200 mln zł w I półroczu br.) - banków komercyjnych, spółdzielczych (nowa firma ma 80% tego rynku w Polsce) i osobnego oddelegowanego do obsługi projektu wdrożenia nowego systemu centralnego w PKO BP. Ten projekt ma powstającej firmie przynieść w ciągu najbliższych sześciu lat przychody w wysokości ok. 568 mln zł.

Niejako tylnymi drzwiami Softbank wszedł także do Pekao SA. Firma przejęła bowiem cypryjską spółkę Gladstone Consulting, która zajmuje się dokonywaniem wszelkich modyfikacji w systemie centralnym Systematics implementowanym przez Pekao. Gladstone, założona przez Amerykanina, zatrudnia programistów z Filipin, gdzie rozwiązanie to miało najwięcej wdrożeń. Szacuje się, że rocznie Pekao zamawia usługi w Gladstone Consulting na kwotę ok. 20 mln zł (11,4 mln zł przychodów po pierwszym półroczu br.). Przedstawiciele Softbanku liczą, że otrzymają dodatkowe zlecenia w związku z przeniesieniem do systemu Systematics placówek Banku BPH, które UniCredit postanowi zachować po fuzji z Pekao.

Ważnym działem nowego Asseco jest administracja. Ponad 44 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach stanowiły przychody z tego sektora, obejmuje to m.in. projekt budowy Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (18 mln zł, a do 2011 r. 115 mln zł).

<hr><center>Ludzie nowego Asseco Poland

Grupa od morza do morza

Zbigniew Pomianek,

szef pionu bankowości komercyjnej

Grupa od morza do morza

Robert Smułkowski,

szef pionu PKO BP

Grupa od morza do morza

Adam Rusinek,

szef pionu bankowości spółdzielczej

Grupa od morza do morza

Przemysław Borzestowski,

szef pionu administracja

</center><hr>

... i ERP

Bardzo szybko - głównie dzięki przejęciom w Europie Środkowo-Wschodniej - rozwijać się będzie sprzedaż oprogramowania dla przedsiębiorstw (prawie 34 mln). Pierwsza z czeskich spółek, które chce przejąć Grupa Asseco, to właśnie producent systemu ERP dla firm z rynku MSP. Podobna akwizycja ma zostać dokonana na rynku słowackim. Dzięki temu przychody Grupy Asseco ze sprzedaży systemów wspomagających zarządzanie w Polsce, Czechach i na Słowacji wyniosą ok. 90 mln zł. Marzeniem Adama Górala, prezesa zarządu Asseco Poland, lidera Grupy Asseco, jest stworzenie w ciągu 4, 5 lat jednego systemu ERP sprzedawanego na wszystkich rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Zamierzenia są takie, że jego wdrożenie nie ograniczałoby się tylko do odbiorców z rynku MSP. System miałby konkurować - chociażby cenowo - na rynku dużych przedsiębiorstw.

Grupa od morza do morza

Największe kontrakty Softbanku

Kolejną czeską spółką, którą chce przejąć Asseco, jest producent oprogramowania do paszportyzacji opartego na systemach GIS i przeznaczonego dla zakładów użyteczności publicznej. Ta firma już wkrótce ma podpisać umowę na wdrożenie swojego rozwiązania z jednym z zakładów energetycznych w Polsce. Posiada już referencje m.in. w Niemczech, Czechach i na Słowacji. Ostatnią z czeskich inwestycji ma być zakup firmy działającej na rynku bankowym. Spółka ta ma być przyczółkiem do ekspansji na rynki Europy Zachodniej, ma bowiem oddziały w Niemczech, Szwajcarii i Wlk. Brytanii, gdzie miałby być sprzedawany w pierwszej kolejności system do paszportyzacji.

Adam Góral planuje także inwestycje na Bałkanach i Węgrzech. Kolejnymi kierunkami ekspansji mają być kraje nadbałtyckie - Litwa, Łotwa, Estonia oraz Rosja i Ukraina. "Przed wejściem na rynek rosyjski musimy wzmocnić swoją pozycję przetargową, m.in. dzięki zaistnieniu na wszystkich rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanach" - mówi Adam Góral.


TOP 200