Grupa Telmax: umowy za 3,04 mln zł

Bydgoska spółka podpisała umowę o wartości 1,18 mln zł na "przeniesienie danych z obecnie eksploatowanych systemów do zaoferowanego sytemu bilingowego" w firmie z tzw. sektora utylities. Kolejna umowa o wartości 1,86 mln zł została podpisana przez spółkę zależną grupy - Studio Komputerowe Galkom. Łączna wartość kontraktów na dostawę oprogramowania oraz usług informatycznych przekracza 3 mln zł. Klientem jest polska firma komunalna.

Prace Grupy Telmax będą dotyczyć m.in. przeniesienia danych z obecnie eksploatowanych systemów do nowego systemu bilingowego, udzielenia nowych rozszerzonych licencji oraz dostawę oprogramowania i prowadzenie nadzoru.

W IV kw. 2003 r. skonsolidowane przychody Telmaksu wyniosły 9,5 mln zł. Z działalności operacyjnej grupa uzyskała blisko 1 mln zł. Skonsolidowany zysk netto sięgnął 0,5 mln zł. Po czterech kwartałach grupa Telmax przy przychodach rzędu 28,36 mln zł wypracowała zysk netto w wysokości 0,84 mln zł. Zysk na poziomie operacyjnym wyniósł 1,5 mln zł.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200