Grupa TP SA planuje wzrost

Tegoroczne przychody spółek wchodzących w skład grupy narodowego operatora mają być wyższe o 10-12% w stosunku do wyników z 2000 r.

Grupa spółek Telekomunikacji Polskiej SA spodziewa się zwiększyć przychody za rok 2001 o 10-12% w stosunku do wartości ubiegłorocznych. TP SA chciałaby utrzymać dynamikę wzrostu na tym właśnie poziomie do końca 2004 roku.

Przychody ze sprzedaży grupy TP SA w 2000 r. zamknęły się sumą 15,9 mld zł. Zysk netto wyniósł 1,3 mld zł. Założenia przyjęte przez narodowego operatora mogą się sprawdzić. Przychody za okres styczeń-czerwiec 2001 wyniosły 8,5 mld zł, a zysk netto 657 tys. złotych.

Zobacz również:

W strukturze tegorocznych przychodów grupy TP SA, najprawdopodobniej największą dynamiką wzrostu będą charakteryzować się wpływy z telefonii komórkowej, wynoszącą prawie 50%. Polska Telefonia Komórkowa Centertel, w której 66% udziałów posiada TP SA, przez pierwsze sześć miesięcy br. odnotowała przychody na poziomie 1,05 mln zł. Wynik operatora sieci telefonii komórkowej Idea za cały miniony rok był wyższy zaledwie o 0,5 mln złotych.

Jeśli chodzi o telefonię stacjonarną i zwiększającą się konkurencję zarówno na rynku połączeń międzymiastowych, jak i lokalnych, TP SA liczy, że wzrost rok-w-rok przychodów z tego rodzaju działalności grupy, wynosić będzie około 5-8%. Dynamika na tak niewielkim poziomie spowodowana jest nagłym odpływem klientów. Od stycznia do sierpnia tego roku z usług telefonii stacjonarnej oferowanych przez Telekomunikację Polską SA zrezygnowało 400 tys. abonentów. Większość z nich postanowiła skorzystać z usług operatorów telefonii komórkowej. Bieżący rok miał przynieść TP SA 600 tys. nowych abonentów.


TOP 200