Grupa Softbank: 1,92 mln zł straty

W I kw. 2001 r. skonsolidowane przychody firm z Grupy Softbank wyniosły ponad 72,4 mln zł. Grupa zanotowała stratę netto w wysokości 1,92 mln zł. Ujemny wynik był następstwem znacznych nakładów inwestycyjnych w spółki zależne.

Grupa Softbanku odnotowała w I kw. 2001 r. stratę netto w wysokości 1,92 mln zł. Na wynik ten wpłynęły koszty rozszerzenia działalności internetowej spółki expander.pl i inwestycje w PolskaOnLine oraz serwis bezpieczeństwo.pl.

Wartość sprzedaży Grupy Softbanku sięgnęła w pierwszym kwartale br. sumy ok. 72,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży spółki Softbank SA wyniosły w I kw. br. 64 mln zł. i wzrosły o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk netto w tym okresie wyniósł 4 mln zł.

Zobacz również:


TOP 200