Grupa B3System: prognozy na 2008 rok

Spółka planuje w najbliższym czasie przeprowadzić ofertę akcji, która obejmie ponad 1,17 mln walorów. Środki pozyskane z emisji wykorzystane zostaną na wprowadzenie nowych rozwiązań oraz inwestycje w inne podmioty.

Jednocześnie B3Systems podała pierwsze prognozy dla całej grupy kapitałowej. Firma spodziewa się prawie 57 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 44%) i zysku netto w wysokości 2,4 mln zł (59%). Narastająco za cztery kwartały 2007 r. Grupa B3System osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 39,4 mln zł (22,9 mln zł rok wcześniej) i zysk netto 1,5 mln zł (wzrost o 98%).

Grupa B3System zajmuje się dostarczaniem rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa IT. Poza spółką matką w skład Grupy wchodzą: Navipro, Pro-Test i Commcord. Wszystkie przejęte w 2007 r.

Zobacz również:


TOP 200