Grupa Ailleron wchłania Chmurowisko Sp. z o.o.

Poprzez przejęcie Chmurowisko rozszerza kompetencje Cloud, AI i IoT

Grupa Ailleron wchłania Chmurowisko Sp. z o.o.

Emma Trewin z Pexels

Software MindSp. z o.o., spółka zależna od Ailleron S.A. zawarła umowę z Chmurowisko Sp. z o.o. na sprzedaż na rzecz Software Mind 59,01% udziałów w kapitale zakładowym, uprawniających do 59,01% głosów na zgromadzeniu wspólników przejmowanego podmiotu. Podmioty współpracują już ze sobą przy udoskonalaniu i wdrażaniu rozwiązań oferowanych przez grupę Ailleron S.A., m.in. rozwiązania Live Bank Cloud dla bankowości.

Założone w 2017 r. Chmurowisko Sp. z o.o. to dostawca kompleksowych usług cloud, z cennymi kompetencjami w zakresie sztucznej inteligencji i Internet of Things. Wśród klientów spółki znajdują się m.in. takie firmy jak: Media Expert, ABB, DPD czy Polskie Radio.

Zobacz również:

  • Zmiany klimatyczne to wyzwanie dla technologii i biznesu
  • Przemysłowe cyberataki uderzają w prawie wszystkie firmy IoT

Ailleron jest globalną firmą informatyczną, tworzącą produkty dla bankowości, finansów, telekomunikacji, hotelarstwa i oferującą outsourcing usług informatycznych. Flagowe produkty Grupy to LiveBank, RingbackTones, Steering of Roaming i iLumio. Spółka notowana na rynku publicznym od 2011, w tym od roku 2015 na rynku głównym GPW.

„Wybór Chmurowiska to dla nas konsekwencja oczekiwań naszych klientów oraz kierunków dalszego rozwoju Software Mind. Rozwiązania chmurowe są kluczowymi narzędziami w pracy z naszymi klientami. Dzisiaj to po prostu narzędzia pierwszej potrzeby. Według światowych raportów i analiz nakłady na transformacje cyfrową będą nieustannie rosły nawet w tempie do 17 proc. rocznie. Firmy chcą i będą chciały korzystać z rozwiązań chmurowych. Posiadanie więc kompetencji w tym obszarze jest strategicznym ruchem w kierunku dalszego dynamicznego rozwoju Spółki.” – mówi Grzegorz Młynarczyk, Prezes Zarządu Software Mind Sp. z o.o., oraz Wiceprezes Zarządu Ailleron S.A.

Zawarta umowa przedwstępna określa warunki inwestycji Software Mind w Chmurowisko Sp. z o.o. i jest rezultatem negocjacji prowadzonych przez spółkę zależną od Ailleron S.A. oraz pozytywnego wyniku badań duediligence. Docelowo Software MindSp. z o.o. będzie posiadała 66,9% udziałów w Chmurowisko Sp. z o.o. oraz tyle samo procent głosów na zgromadzeniu wspólników przejmowanej spółki.

Zgodnie z przyjętą strategią, zamierzamy wraz z Enterprise Investors zbudować czołową grupę software house’ów o zasięgu globalnym. Akwizycja Chmurowiska wpisuję się w realizację planu dynamicznego rozwoju i zdobywania rynku. Zwłaszcza, że zakres usług świadczonych przez przejmowaną spółkę doskonale uzupełnienia kompetencję zarówno Software Mind jak i całej Grupy Ailleron S.A. Połączenie rozwoju organicznego z akwizycjami tzw. okazji rynkowych, to naszym zdaniem optymalny wariant, zapewniający dynamiczny wzrost biznesu i kompetencji, co akcjonariusze powinni szybko zauważyć i docenić” – dodaje Grzegorz Młynarczyk.

Nabycie udziałów w Chmurowisko Sp. z o.o. Przez grupę Ailleron S.A., w tym przejście wszelkich związanych z nimi praw i korzyści na Software Mind Sp. z o.o., nastąpi z chwilą zapłaty ceny sprzedaży.

Wartość transakcji nie przekracza 10% kapitałów własnych, zgodnie z ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Ailleron S.A. za trzeci kwartał 2021 r.

Oprac. na podst. informacji prasowej

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200