Grunt dla innowacji

Wyposażenie szeregowych pracowników w narzędzia analityczne może podnosić innowacyjność w zakresie sposobu organizacji procesów biznesowych.

Korzyści z zastosowania systemów analityki biznesowej w firmach dotyczą podniesienia produktywności w zakresie codziennych zadań oraz zmian i udoskonaleń w obrębie procesów biznesowych. Właśnie te drobne udoskonalenia mogą przekładać się na poprawę efektywności całego przedsiębiorstwa. Właśnie stymulowanie innowacji na różnych szczeblach organizacji biznesowej było jednym z tematów przewodnich tegorocznej konferencji SAS Forum. "Sama technologia nie ukształtuje innowacyjności, ale może służyć jej budowaniu. Równolegle trzeba jednak stworzyć całe środowisko stymulujące innowacje" - podkreślał Adam Bartos, dyrektor ds. technologii w SAS Insitute Polska.

Stając się integralną częścią biznesu analityka stanowi nie tylko istotne wsparcie dla procesów decyzyjnych. Wykorzystanie technologii ułatwia poszukiwanie drobnych usprawnień w zakresie funkcjonowania firmy i kontaktów z otoczeniem. Warunkiem koniecznym dla takich innowacji jest jednak odpowiednia dojrzałość organizacji w kontekście BI oraz przekazanie tego typu narzędzi pracownikom niższych szczebli. "Ogromny, ale nadal rzadko wykorzystywany potencjał innowacyjny tkwi na niższych szczeblach organizacji. Możliwość wykorzystania analityki trzeba dać większej ilości osób" - mówi Adam Bartos.

Użytkownikom na niższych szczeblach należy jednak dostarczyć narzędzia w ramach znanego im środowiska aplikacyjnego. Trzeba również w jak największym stopniu zautomatyzować sposób funkcjonowania systemu BI. "Infrastruktura analityki biznesowej musi umieć skomunikować się z różnymi użytkownikami za pomocą odpowiednich technologii, dokładnie tam i w taki sposób, w jaki potrzebują oni wyników analiz" - podkreśla Adam Bartos z SAS Insitute Polska. W ten sposób różnice między środowiskami analitycznymi a systemami wspierającymi działalność operacyjną będą się zacierać. W kierunku uproszczenia dostępu do analiz zmierzają również zmiany w zakresie funkcjonalności narzędzi SAS BI.

Łatwiej i szybciej

Oprogramowanie SAS Business Intelligence w wersji 4.3 wprowadza szereg zmian dotyczących m.in. ergonomii interfejsu oraz możliwości integracyjnych. Uproszczeniu dostępu do raportów służyć ma nowy dodatek umożliwiający zintegrowanie systemu SAS BI z oprogramowaniem Microsoft Outlook. Dzięki niemu bezpośrednio z klienta poczty elektronicznej łatwo dostępne są kokpity menedżerskie i listy raportów. Inne zmiany zmierzają do bliższej integracji z Excelem - tak w zakresie wprowadzania danych, dostępu do analiz OLAMP, jak i prezentacji efektów działania platformy BI. Natomiast nowe funkcje wprowadzone w ramach platformy SAS Enterprise Guide 4.3 koncentrują się na ułatwieniach przeznaczonych dla programistów. Nowa wersja oprogramowania zawierać ma nowe funkcje dotyczące edycji i analizy kodu, usprawnienia w zakresie obsługi przetwarzania sieciowego.


TOP 200