Groźne indeksy

Narzędzia do indeksowania zasobów PC, takie jak Google Desktop Search, stwarzają zagrożenie dla przedsiębiorstw korzystających ze zdalnego dostępu SSL.

Narzędzia do indeksowania zasobów PC, takie jak Google Desktop Search, stwarzają zagrożenie dla przedsiębiorstw korzystających ze zdalnego dostępu SSL.

Wynika to z faktu, że narzędzia te kopiują materiał udostępniany podczas sesji SSL i zapewniają do niego dostęp osobom nieupoważnionym korzystającym później z tego samego komputera.

Narzędzia dostarczane przez producentów oprogramowania SSL kasują wprawdzie pliki tymczasowe tworzone w trakcie sesji, nie mają jednak dostępu do kopii wykonywanych przez programy indeksujące. Poza aplikacją Google podobne rozwiązania oferują: Blinkx, Copernic Technologies, ISYS Search Software oraz X1 Technologies. Wkrótce mają je zaoferować Yahoo! oraz Microsoft.


TOP 200