Groźba strajku

Związek zawodowy "Solidarność", zrzerzający w Telekomunikacji Polskiej siedemnaście tysiecy pracowników ogłosił pogotowie strajkowe, wyrażajac w ten sposób sprzeciw wobec zapowiedzi masowych zwolnień w firmie.

Jak podała “Gazeta Wyborcza” konflikt między zarządem a zwiazkowcami toczy się wokół warunków pracowniczego pakietu socjalnego, zmniejszenia funduszu płac i niepodjęcia rozmów o wypłacie odszkodowań dla zwalnianych pracowników. Dodatkowo atmosferę podgrzała informacja, iż w przyszłym roku zwolnienia mają być o połowę wyższe od początkowo planowanych. Mówi się o konieczności redukcji 10 - 12 tysięcy stanowisk. Zarząd TP SA zapowiedział, że spotka się ze związkowcami 18 grudnia.

Jeżeli nie uda się załagodzić konfliktu związkowcy zamierzają zorganizować wiece pracownicze, a jeżeli to nie poskutkuje przeprowadzić kilkugodziny strajk ostrzegawczy. W ostatecznym wypadku związkowcy dopuszczają myśl o strajku generalnym.