GroupWise bardziej otwarty

Nowa wersja pakietu firmy Novell oferuje obsługę wielu standardów internetowych.

Nowa wersja pakietu firmy Novell oferuje obsługę wielu standardów internetowych.

Novell wprowadził na rynek nową wersję pakietu GroupWise, oznaczoną numerem 5.2, która w porównaniu z poprzednimi oferuje użytkownikom obsługę większej liczby standardów internetowych. W pakiecie tym zaimplementowano wiele nowych funkcji, których domagali się użytkownicy GroupWise'a. Jedną z nich była konieczność obsługi protokołu POP3, co pozwoliłoby stosować zamiast standardowych klientów pakietu także inne programy pocztowe obsługujące ten standard.

Novell - wprowadzając na rynek GroupWise 5. - odpowiedział nie tylko na to zapotrzebowanie, ale zrealizował także inne. Zawarta w pakiecie bramka GroupWise Internet Access (GWIA) obsługuje zarówno protokoły SMTP i POP3, jak również IMAP i LDAP. Firma zmodyfikowała moduł Web Access, umożliwiający dostęp do skrzynek pocztowych za pośrednictwem standardowych przeglądarek WWW. Obecnie jest on napisany zgodnie z wymogami HTML 3.2 i w pełni wykorzystuje Javę, dzięki czemu wyglądem i jakością pracy zbliżył się on do standardowego 32-bitowego klienta GroupWise.

Znacznie poprawiono pracę modułu służącego do definiowania procesów obiegu informacji i dokumentów, dzięki czemu potrafi on automatyzować bardziej złożone procesy i zadania. Oferowany jest także klient systemu GroupWise dla Macintosha oraz trzech wersji Unixa.

Jednocześnie usprawniono pracę prawie wszystkich pozostałych komponentów systemu, w tym i narzędzi administracyjnych mechanizmu wymiany informacji pomiędzy serwerami pocztowymi. Novell dostarcza też użytkownikom specjalny moduł snap-in, który umożliwia zarządzanie serwerami pocztowymi pracującymi w całej sieci z poziomu konsoli ManageWise.

Wiele nowości

Jedną z najistotniejszych nowych możliwości GroupWise jest obsługa protokołu POP3. Użytkownik może swobodnie wybierać między klientami pocztowymi, gdyż protokół ten jest wśród nich standardem. Poszerza to znacznie nie tylko liczbę potencjalnych pakietów klienckich, pracujących pod kontrolą Windows, ale rozszerza zasięg GroupWise na inne platformy systemowe.

Podczas testów sprawdzano współpracę GroupWise'a z pakietami Microsoft Outlook Express (wchodzącego w skład Internet Expoorer 3.x i 4.x) oraz Netscape Communicator. W żadnym z przypadków nie występowały problemy ze ściąganiem poczty z serwera. Jedynym minusem wynikającym ze stosowania dowolnego klienta POP3 jest fakt, że nie pozwala on korzystać z innych, zaawansowanych funkcji GroupWise, dostępnych z poziomu standardowego klienta tego pakietu.

Protokół POP3 ma jednak wiele ograniczeń. Nie pozwala on bowiem użytkownikowi dokonać wyboru informacji ściąganych z serwera. Standardem, który pozwoli użytkownikom sprawować większą kontrolę podczas zdalnego odbierania poczty, jest IMAP. Protokół ten dostarczany jest w pakiecie GroupWise w wersji 4.1 i jest w pełni zgodny ze specyfikacją RFC 1777.

Niemniej to standard nowy i nie jest jeszcze tak popularny, jak POP3. Stosują go już jednak w swoich produktach zarówno Microsoft, jak i Netscape.

Nową funkcją, która pozwala zdalnym użytkownikom odpytywać serwer GroupWise o adresy użytkowników mających na nim własne skrzynki pocztowe, jest obsługa protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Za pośrednictwem dowolnego klienta obsługującego ten protokół możliwe jest wydobycie publicznie dostępnych informacji o użytkownikach z fragmentu systemu usług katalogowych, za które odpowiedzialny jest GroupWise.

W ramach jednego systemu GroupWise możliwe jest stworzenie kilku „urzędów pocztowych”, z których każdy może mieć inny adres internetowy, a jednocześnie cała poczta adresowana do nich będzie przechodziła przez jedna bramkę GWIA. Wymagane jest jednak, aby DNS obsługujący rozpoznawanie nazw w Internecie zawierał rekordy wskazujące, że pocztę dla wszystkich domen w danej firmie obsługuje ta sama bramka GWIA.

Inną, nową funkcją bramki GWIA jest możliwość odbierania poczty elektronicznej z serwera dostarczyciela usług internetowych za pośrednictwem modemu. Dzięki temu firmy, które nie mają stałego łącza z Internetem, także mogą przesyłać pocztę elektroniczną. Oprogramowanie można skonfigurować w taki sposób, by połączenie realizowane było co określony interwał czasu lub też wtedy, gdy którykolwiek z użytkowników sieci lokalnej wyśle list.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200