GroupWise XTD i WWW

Pakiet Novella umożliwi przesyłanie w poczcie aktywnych adresów WWW.

Pakiet Novella umożliwi przesyłanie w poczcie aktywnych adresów WWW.

W najnowszej wersji oprogramowania do przesyłania poczty elektronicznej i organizacji pracy grupowej GroupWise XTD firma Novell zamierza zastosować mechanizmy ułatwiające dostęp z jego poziomu do sieci Internet. Produkt ten nie ukaże się jednak na rynku wcześniej niż w połowie br.

Aby udostępnić użytkownikom systemu GroupWise usługi świadczone przez sieć WWW, Novell planuje wykupić licencję na stosowanie w swoich produktach przeglądarek sieci Web.

GroupWise XTD, kolejna wersja systemu zawiadywania komunikatami, tym razem pracująca w środowisku klient/serwer, będzie oferować opcję automatycznego rozpoznawania wskaźników URL (Uniform Resources Locator), co pozwoli użytkownikom łączyć się z serwerami WWW bezpośrednio po kliknięciu ich adresu zamieszczonego w liście elektronicznej. Podobne rozwiązania oferują już Notes 4.0 firmy Lotus Development i Exchange 4.0 Microsoftu. Aplikację identyfikującą automatycznie wskaźniki URL, która pracuje z aktualnie dostępną wersją GroupWise i z pakietem Netscape Navigator, można bezpłatnie ściągać z serwera WWW Novella.

Użytkownicy, którzy są w pełni wykorzystywać możliwości oferowane przez nową wersję GroupWise, np. rozwiązania pozwalające zarządzać dokumentami i zintegrować GroupWise XTD z systemem usług katalogowych NDS, muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, gdyż pakiet dostępny będzie w II poł. br. Ci użytkownicy, którzy chcą uruchamiać XTD na komputerach platformy Windows 3.1, będą musieli poczekać nieco dłużej - do roku 1997.

Novell przymierza się do wbudowania w GroupWise XTD opcji pozwalającej tworzyć grupy dyskusyjne. Rozwiązanie to oparte jednak będzie na nowej technologii, a nie na usługach pakietu Collabra Share for GroupWise 4.x., który Novell kupił w ub.r. od firmy Collabra Inc. (została ona zresztą niedawno wykupiona przez Netscape Corp.). Novell jest natomiast zdecydowany dalej stosować pakiet Collabra Share do zawiadywania komunikatami generowanymi przy użyciu GroupWise 4.1.


TOP 200