Grosz do grosza

W sprzedaży pojawiła się nowa wersja pakietu finansowo-księgowego Symfonia dla Windows 1.5 - obok Polki i Wokulskiego, jednego z najpopularniejszych krajowych systemów do wspomagania zarządzaniem firmami o małej i średniej wielkości.

W sprzedaży pojawiła się nowa wersja pakietu finansowo-księgowego Symfonia dla Windows 1.5 - obok Polki i Wokulskiego, jednego z najpopularniejszych krajowych systemów do wspomagania zarządzaniem firmami o małej i średniej wielkości.

Opis poprzedniej wersji pakietu publikowaliśmy w nr 23 Computerworld z 6 czerwca 1994r. Przypomnijmy więc tylko, iż ma on budowę modułową, a tworzą go programy "Finanse i Księgowość", "Sprzedaż" oraz "Kadry i Płace". Każdy z nich może działać niezależnie lub jako element zintegrowanego systemu zarządzającego. Uzupełnieniem systemu jest program "Analizy i Planowanie", który oprócz sporządzania analiz może służyć również do informowania kierownictwa firmy o wynikach działań gospodarczych.

Postawową częścią pakietu jest moduł finansowo-księgowy przeznaczony do prowadzenia ksiąg handlowych. Zawiera on m.in. wzorcowy plan kont, który daje się przystosować do profilu przedsiębiorstwa, narzędzia do generowania sprawozdań dla GUS i Urzędu Skarbowego, funkcje pozwalające na drukowanie monitów, not odsetkowych, a także odpowiednich raportów i sprawozdań.

Pierwsze wrażenia

Nowa wersja Symfonii jest zgodna z nową ustawą o rachunkowości. Dotyczy to zarówno sposobów prowadzenia ksiąg (rodzaje ksiąg, sposoby rejestracji danych itp.), jak też raportów i sprawozdań (zarówno miesięcznych, jak i wykonywanych na koniec roku obrachunkowego). Program pozwala na automatyczne dostosowanie wzorcowego planu kont do wymogów nowej ustawy i rodzaju działalności firmy. Wersja 1.5 ma też wbudowane ulepszone układy bilansu i rachunku zysków oraz strat (w tym układ jednostronny).

Symfonia ma narzędzia do definiowania zestawień, które mogą też uwzględniać zwroty obcojęzyczne, co jest przydatne dla spółek typu joint venture. Dla firm utworzonych przed 1994 r. program pozostawia stare układy bilansu (i dodaje nowe).

Zgodnie ze zmianami do ustawy o podatku VAT, Symfonia daje możliwość wprowadzania VAT-u w przyszłe okresy sprawozdawcze. Dane do rejestrów VAT mogą być wprowadzane w inny okres sprawozdawczy niż dokumenty źródłowe. Można zatem wskazać okres dla rejestru VAT od razu przy wprowadzaniu dokumentu lub skierować odpowiednie kwoty do rejestrów zawierających VAT oczekujących na odliczenie i dopiero stamtąd w dowolnym momencie skierować do właściwego rejestru we właściwym czasie; VAT z dokumentów grudniowych może być od razu kierowany do rejestrów w nowym roku obrachunkowym.

Cechy użytkowe

Nowa wersja Symfonii ma wbudowany kalendarz i kalkulator, które mogą być obsługiwane za pomocą myszy bądź klawiatury, łatwe w obsłudze narzędzia do kreowania raportów łudząco przypominające edytor tekstów, mechanizmy pozwalające na przeszacowywanie walut na kontach oraz translator baz danych pochodzących z poprzednich wersji programu.

Największą jednak ciekawostką jest wprowadzenie przez producenta mechanizmów pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych między Symfonią a MS Excel, z wykorzystaniem OLE 2.0 oraz znaczne (6-10 razy) zwiększenie szybkości pracy w porównaniu z dotychczasową wersją. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu nowej wersji interfejsu bazy danych - Btrieve v. 6.15.

Program realizuje większość zasadniczych operacji księgowych, począwszy od automatycznego budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez dostarczanie bieżącej informacji o zobowiązaniach oraz należnościach, prowadzenie pełnych rejestrów VAT, na automatycznym sporządzaniu bilansu zamknięcia oraz kontroli bilansowania i prawidłowości rozksięgowań dokumentów kończąc. Umożliwia on automatyczne przeliczenie wartości księgowej dokumentu z waluty obcej na złotówki (i odwrotnie) oraz wyliczanie różnic kursowych z jednoczesnym zachowaniem oryginalnych danych, co umożliwia ich późniejsze odtworzenie.

System można wprowadzić do eksploatacji w dowolnym czasie, przed rozpoczęciem pracy należy jedynie wpisać bilans otwarcia i dane dotyczące obrotów początkowych wraz z transakcjami nie rozliczonymi.

Do pakietu jest też dołączona znakomicie wydana dokumentacja systemu.

Referencje

Pakiet jest dstępny na polskim rynku od ok. dwóch lat i ma ponad 900 licencjonowanych użytkowników. Istniejąca od prawie siedmiu lat firma Altkom Matrix zatrudnia obecnie ponad 60 osób. Zajmuje się ona produkcją i sprzedażą oprogramowania oraz świadczeniem usług informatycznych. Firma ma także własne Centrum Edukacji Komputerowej, w którym można m.in. zamówić szkolenia dla użytkowników Symfonii.r


TOP 200