Grid computing dla web services wg Suna

Do klubu potencjalnych beneficjantów technologii $web services$ i $grid computing$ wstępuje również Sun. Firma udostępniła nowe produkty z tego obszaru.

Do klubu potencjalnych beneficjantów technologii web services i grid computing wstępuje również Sun. Firma udostępniła nowe produkty z tego obszaru.

Technika obliczeniowa grid computing polega na łączeniu mocy obliczeniowej szeregu różnych systemów w wirtualny superkomputer, zdolny do wykorzystywanie nieużywanych zasobów sieciowych, takich jak cykle procesorów, w sposób scalający te zasoby w jedną maszynę wirtualną.

Produktem proponowanym przez Suna jest Technical Compute Portal, zawierający iPlanet Portal, Sun Grid Engine i Sun ONE - usługi webowe koncepcji Suna. Grid Engine jest motorem środowiska grid computing, natomiast Sun ONE może być używany do udostępniania danych w formie wkładów w modelu usług webowych. IPlanet zapewnia interfejs do takich usług.

Sun nie jest jedynym dostawcą technologii z dziedziny web services i grid computing. W obszarze grid computing działają zarówno Compaq, jak i IBM.

Z kolei Microsoft, mocno zaangażowany w technologie usług webowych (czego wyrazem jest wydany niedawno pakiet Visual Studio.Net), zaczyna przygotowywać elementy do budowy inteligentnych klientów używających usług webowych do tworzenia układów peer-to-peer. Wizją Microsoftu jest tzw. participatory computing - "socjalistyczna" sieć, w której każde urządzenie jest udziałowcem "według zasług" (dostępności jego zasobów). Microsoft nie użył specyficznego terminu grid computing w momencie ogłaszania strategii participatory computing, ale oba terminy nie są tak całkiem różne. Termin grid computing, jak dotychczas, używany był przede wszystkim przez społeczność naukowo-akademicką.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200