Green wpisany w strategię

Obecny kryzys finansowy wymusza przegląd i optymalizację kosztów operacyjnych i technologicznych. Green IT wspiera też dbałość o reputację i zaufanie klientów.

Citi Handlowy - finalista pierwszej edycji naszego konkursu Lider Green IT - wchodzi w skład Citigroup, jednej z czołowych firm sektora usług finansowych, która obsługuje około 200 mln klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych w ponad 100 krajach. W Polsce jest to 20 tys. klientów korporacyjnych i ponad 1 mln indywidualnych. Jednym ze strategicznych celów w firmie jest więc dbanie o reputację i zaufanie tak dużej ich rzeszy. Na wsparcie tego strategicznego celu, a przy okazji osiągnięcie oszczędności, została ukierunkowana koncepcja Green IT realizowana w Citi Handlowy.

"Citi Handlowy jest instytucją finansową o wysokim poczuciu odpowiedzialności społecznej. Przecież każdy bank tworzą ludzie dla ludzi. Działania związane z Green IT w naszej firmie obejmują szereg inicjatyw, których głównym celem jest nie tylko zmniejszenie kosztów, ale również taki sposób wykorzystania IT, który minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Program ten został zainspirowany na poziomie centrali i jest realizowany również w Polsce" - mówi Sławomir Soszyński, dyrektor ds. strategii i architektury technologicznej w Citi Handlowy.

Portfel wzorców inicjatyw, które wpisują się w koncepcję Green IT dostarczany jest przez centralę banku. "Dokonujemy ich przeglądu na poziomie krajowym i regionalnym wybierając działania adekwatne do naszych potrzeb i możliwości. Do wyłonionego zestawu dołączane są również inicjatywy, których pomysł zrodził się lokalnie. W ten sposób powstał program Green IT, obejmujący zarówno wirtualizację i racjonalizację infrastruktury IT, jak i edukację pracowników, właściwą utylizację sprzętu komputerowego i nośników, czy efektywne zużycie energii elektrycznej" - wyjaśnia Sławomir Soszyński.

Działania i inicjatywy zaprojektowane są dla całego banku, a nie poszczególnych pionów czy departamentów. Tylko w początkowej fazie testowane są na mniejszych jednostkach biznesowych, np. w miejscu, gdzie narodził się pomysł. Potem innowacja ekologiczna jest upowszechniana, aby zwiększać korzyści z niej płynące. Każdy pomysł ma zdefiniowane wskaźniki, których wynik trafia do comiesięcznych sprawozdań dla kadry zarządzającej, w zbiorczej, zagregowanej postaci i publikowanej w kategorii oszczędności.

Działania Green IT prowadzone przez Citi Handlowy można podzielić też na te ukierunkowane do wewnątrz organizacji i te skierowane do klientów. "W obu wypadkach budowanie świadomości i edukacja - klientów, pracowników i dostawców - zostało uznane za jeden z najważniejszych elementów prowadzenia Green IT w firmie. Bycie <<green>> jest naszą wspólną odpowiedzialnością. W obu wypadkach przekłada się na umocnienie wyjściowych celów - umocnienia reputacji banku, zaufania jego klientów oraz podnoszenia efektywności operacyjnej" - konkluduje Anna Skubis, CIO i szef Pionu Technologii w Citi Handlowy.

Inicjatywy Green IT w Citi Handlowy obejmują m.in.:

- Wirtualizację i konsolidację serwerów - w projekcie pilotażowym uzyskano ok. 20-proc. oszczędności kosztów infrastruktury.

- Wprowadzenie "zielonego" standardu w nowo wybudowanym centrum przetwarzania danych we Frankfurcie, które dostarcza serwisy IT m.in. dla krajów Europy. Standard ten jest obecnie punktem odniesienia dla wszelkich projektów realizowanych w Citigroup, co w efekcie przekłada się na znaczną redukcję gazów cieplarnianych i zużycie energii elektrycznej.

- Wprowadzanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz modelowania procesów biznesowych. Dzięki temu zmniejszono zużycie papieru i tonerów.

- Program edukacji klientów zachęcający m.in. do korzystania z systemów e-bankowości, elektronicznych wyciągów i elektronicznej korespondencji z bankiem.

- Redukcję gazów cieplarnianych generowanych np. przez klimatyzatory i zużycie energii elektrycznej w biurach i oddziałach banku.


TOP 200