Grecy w Warszawie

Grecki producent oprogramowania Quality & Reliability SA zainwestował 1,7 mln zł w spółkę Alatus z Warszawy.

Grecki producent oprogramowania Quality & Reliability SA zainwestował 1,7 mln zł w spółkę Alatus z Warszawy.

Umowa zakłada, że firmy będą wspólnie wdrażać i rozwijać aplikacje CRM i ERP oraz oferować rozwiązania e-learningu. Na mocy umowy produkty warszawskiego Alatusa będą także promowane w krajach, w których działają przedstawicielstwa greckiej spółki (Belgii, Luksemburgu i Turcji).


TOP 200