Granty na Internet

Środowisko naukowo-akademickie nie jest zgodne co do dalszego sposobu finansowania Internetu ze środków KBN.

Środowisko naukowo-akademickie nie jest zgodne co do dalszego sposobu finansowania Internetu ze środków KBN.

W prezentowanych przed kilkoma laty planach Komitet Badań Naukowych zamierzał od tego roku przenieść ciężar dofinansowywania Internetu i sieciowej infrastruktury informatycznej z jednostek sieci MAN na placówki naukowe. Tak jak w przeszłości, gdy dotacje traciła Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa na rzecz sieci metropolitarnych, tak i obecnie środowisko sieci MAN stara się zahamować proces zmian.

Finansowanie sieci

Również środowisko końcowych użytkowników wyraża niejednolite opinie. Jedni chcieliby uzyskać swobodę wyboru wykorzystania pieniędzy przeznaczonych na Internet i łączność komputerową między ośrodkami obliczeniowymi, inni zaś w obawie o rozproszenie środków skłonni byliby zezwolić na dalszą uprzywilejowaną pozycję sieci metropolitarnych. Świadczył o tym przebieg spotkania zorganizowanego 21 stycznia br. w siedzibie KBN, na którym nie podjęto żadnych decyzji. KBN zbiera obecnie opinie użytkowników i powinien określić na początku lutego ostateczny kształt finansowania sieci w br.

Proponowane przez Komitet Badań Naukowych rozwiązanie stanowiłoby pewien kompromis. Utrzymana zostałaby dotychczasowa dotacja dla ośrodków obliczeniowych KDM (Komputerów Dużej Mocy), znaczna kwota (ok. 12-15 mln zł) zostałaby przeznaczona na łączność zagraniczną, w tym połączenie z siecią TEN-155 (niekomercyjną, europejską siecią eksperymentalną 155 Mb/s), pozostała część kwoty przeznaczonej na utrzymanie infrastruktury sieciowej (w ramach środków na specjalne programy i urządzenia badawcze - tzw. SPUB-y) zostałaby zaś podzielona po połowie między sieci metropolitarne i jednostki naukowe (użytkowników końcowych).

Pełen tekst propozycji dostępny jest w Internecie pod adresemhttp://eris.kbn.gov.pl/Pl-asc/pub/info/dep/sbub.html.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200