Grant na portal rozwojowy

Tarnowska spółka EMCom uzyskała grant Banku Światowego na realizację Polskiego Portalu Rozwojowego.

Polski Portal Rozwojowy jest projektem w ramach programu Banku Światowego Global Development Gateway. Celem portalu jest ułatwianie współdziałania administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych i firm komercyjnych na rzecz rozwoju zrównoważonego. Projekty w ramach tego programu są realizowane w 41 krajach świata. „Naszą intencją jest głębokie zorientowanie portalu na zagadnienia związane z eGovernment, zdalnym nauczaniem (eLearning) oraz gospodarką opartą na wiedzy (Knowledge Based Economy). Portal powinien być także narzędziem umożliwiającym współpracę różnych instytucji, organizacji i środowisk zaangażowanych w proces kreowania zmian ekonomicznych, społecznych i kulturowych poprzez stosowanie elektronicznych mediów” – mówi Krzysztof Głomb, prezes EMCom.

Wykonanie fazy planistycznej, która była przedmiotem oceny Banku Światowego, koordynowała Infovide. W jej trakcie zaprojektowano strukturę techniczną i organizacyjną portalu. „Stworzone zostały formalne podstawy funkcjonowania portalu, przekazanego następnie do realizacji firmie EMCom. Powstał prototyp portalu, pozyskano partnerów, którzy wspierać będą jego rozwój w warstwie informacyjnej, technicznej oraz finansowej” - mówi Borys Czerniejewski, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Infovide.

Zobacz również:

  • Darmowy hosting bije rekordy popularności
  • Ten portal pozwoli firmom użyteczności publicznej usprawnić kontakt z klientami

Audyt projektu przeprowadziła BDO Polska. „Polska przedstawiła jedną z najmocniejszych strategii technologicznych i doskonale uruchomiony prototyp portalu” - powiedziała Elena Midori, koordynatorka projektu z Banku Światowego

Twórcy PPR pozyskali także oficjalne poparcie Ministerstwa Infrastruktury i Komitetu Badań Naukowych. Partnerami informacyjnymi, działającymi w grupie roboczej ds. definiowania zawartości informacyjnej portalu, są m.in.: Bank Światowy, Program ONZ ds. Rozwoju (UNDP), Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Polskie Towarzystwo Informatyczne, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Krajowy Punkt Kontaktowy 5. Programu Ramowego UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, BusinessPress i Doskomp.

EMCom jest spółką utworzoną przez giełdowego integratora - Emax i wydawcę prasy samorządowej Municipium S.A. EMCom stworzyła jak dotąd portal samorządowy Infoport.pl.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200