Grafika w GroupWise 5

GroupWise Imaging to system do zarządzania, obsługi oraz współdzielenia grafiki i rysunków.

GroupWise Imaging to system do zarządzania, obsługi oraz współdzielenia grafiki i rysunków.

Novell, Xerox Desktop Document Systems i WhetStone Technologies zawarły porozumienie dotyczące wspólnego rozwijania technologii obrazowania. W myśl umowy GroupWise uzyska rozszerzenie funkcji poczty elektronicznej, zarządzania dokumentami oraz systemu przepływu pracy o obsługę zeskanowanych i zapamiętanych rysunków. Firmy będą także prowadzić wspólny marketing GroupWise Imaging.

W ramach porozumienia WhetStone zajmie się rozwijaniem i integracją systemu poczty elektronicznej GroupWise 5 Novella i technologii przenoszenia dokumentów Envoy z systemem przetwarzania obrazów PerfectScan Xeroxa, oprogramowaniem do rozpoznawania znaków (OCR) TextBridge oraz własną przeglądarką i systemem do tworzenia grafiki ViewWise.

GroupWise Imaging umożliwiać będzie przeglądanie, zapamiętywanie, edytowanie oraz przesyłanie zeskanowanych obrazów za pomocą Universal Mail Box przez sieci korporacyjne i intranety. Użytkownicy będą także w stanie gromadzić obrazy we współdzielonych folderach, przeszukiwać je i dodawać do nich własne adnotacje. GroupWise Imaging oferować ma pełną integrację między GroupWise 5 Universal Mail Box Novella, technologią skanowania i obróbki obrazu Xeroxa oraz systemów do produkcji grafiki WhetStone.

Produkt składać się będzie z dostępnego bezpłatnie jądra GroupWise Imaging, wbudowanego w GroupWise 5 Universal Mail Box, oraz dostarczanego oddzielnie, za dodatkową opłatą zestawu narzędzi do obróbki obrazów.

GroupWise Imaging umożliwiać będzie oddzielanie tekstowych i graficznych składników zeskanowanej strony. Produkt ma wspierać większość popularnych na rynku skanerów i formatów plików graficznych. Standardowymi formatami graficznymi produktu będą: XIF Xeroxa, służący do transmisji dobrej jakości, kolorowych, monochromatycznych dokumentów, i EVY (Envoy) Novella. Produkt ma wspierać także standardy MAPI (Microsoft Application Programming Interface), ODMA (Open Document Management API), ODMAWF (Open Document Management API for WorkFlow), OLE (Object Linking and Embedding) i GroupWise Object API.

Nowe rozwiązanie jest poszerzeniem novellowskiej wizji, zmierzającej do dostarczania użytkownikom GroupWise 5 łatwo dostępnej składnicy dla dokumentów, poczty elektronicznej, faksów, poczty głosowej, a obecnie także grafiki.


TOP 200