Grafika dla profesjonalistów

3D Studio Max oferuje 3-wymiarową grafikę, rendering i animacje.

3D Studio Max oferuje 3-wymiarową grafikę, rendering i animacje.

Użytkowników, zajmujących się profesjonalnie projektowaniem , tworzeniem ilustracji o wysokiej jakości czy animacją komputerową, powinien zainteresować najnowszy produkt firmy Kinetix (oddział Inc.) - pakiet 3D Studio Max pracujący pod systemem Windows NT.

Jest to nowoczesne narzędzie o bogatych możliwościach, takich żę nawet użytkownicy korzystający obecnie z usług pakietu 3D Studio muszą pracować z programem 3D Studio Max co najmniej przez tydzień, zanim poznają wszystkie oferowane przez ten produkt rozwiązania.

Program jest w pełni 32-bitową aplikacją, a nie przeróbką starszej wersji, jak to ma często miejsce w przypadku pakietów do przetwarzania grafiki (np. pakiet SoftImage firmy Microsoft ma swoje korzenie w systemie Unix).

Użytkownicy testujący wersję beta podkreślają, że na jednoprocesorowym komputerze z systemem Windows NT pracuje on szybko i to przy użyciu standardowego sterownika grafiki oferowanego przez ten system.

Jedną z przyczyn dużej wydajności 3D Studio Max przy wyświetlaniu grafiki jest zastosowana przez Autodesk technologia tzw. degradacji adaptacyjnej. Polega ona na tym, że specjalne oprogramowanie porównuje parametry obrazu zadeklarowane przez użytkownika z możliwościami konkretnego komputera PC, wybierając optymalny tryb wyświetlania grafiki.

W przeciwieństwie do składającej się z wielu niezależnych modułów wersji DOS, jednolity interfejs programu od razu udostępnia wszystkie funkcje. Użytkownik może w prosty sposób - naciskając odpowiedni przycisk na pasku z narzędziami - przeskakiwać między 2-wymiarowym rysowaniem, 3-wymiarowym modelowaniem, przywoływać do pracy moduły animacji czy funkcję renderingu.

Właśnie rendering jest mocną stroną pakietu, pozwalającą na tworzenie profesjonalnej grafiki komputerowej. Funkcje

renderingu (odwzorowywania grafiki trójwymiarowej) są czasochłonne i absorbują moc obliczeniową procesora. Jeśli użytkownik dysponuje komputerem wieloprocesorowym, to pakiet 3D Studio Max pozwala przetwarzać grafikę w trybie rozproszonym, zlecając wykonanie poszczególnych operacji różnym procesorom. W podobny sposób można również wykonywać funkcje renderingu w sieci i to zarówno LAN, jak i WAN, bazując na architekturze klient/serwer i korzystając z protokołu TCP/IP.

Również funkcje animacji w programie 3D Studio Max są najwyższej jakości. Użytkownicy wersji beta podkreślają, że animowanie grafiki komputerowej jeszcze nigdy nie było tak prostą czynnością, jak przy użyciu tego programu. Szczególnie przydatna jest opcja Track View, która pozwala śledzić na specjalnych okienkach podglądu zmiany wprowadzane do animowanej grafiki. Użytkownik ma tu też do dyspozycji nowe narzędzia, które ułatwiają zadanie synchronizowania dźwięku z animowanym obrazem.

Z innych nowości wymienić należy pracującą wielopoziomowo (pakiet zakłada bufory operujące na różnych poziomach) funkcję undo - cofanie zmian wprowadzonych do aplikacji - i listę opisującą kolejne czynności wykonywane przez użytkownika. Lista ta jest dołączana do każdego projektu i użytkownik może nawet po kilku miesiącach odtworzyć plik i całą historię pracy nad projektem. Wybierając odpowiednią pozycję z tej listy, może też wprowadzać zmiany do poszczególnych faz projektowania aplikacji.

Podsumowując, można powiedzieć, że pakiet ten posiada same zalety i trudno jest znaleźć w nim jakąkolwiek wadę. 3D Studio Max jest dostępne w Polsce, sugerowana cena pakietu wynosi ok. 6100 DEM. Jak powiedział dyrektor Autodesk GmbH Poland, Michał Różycki - "Przewidywane są specjalne upusty cenowe dla użytkowników programu 3D Studio. Obecnie nie jest jednak planowana lokalizacja pakietu, gdyż polski rynek jest jeszcze zbyt mały". Oficjalna polska premiera 3D Studio Max planowana jest na koniec czerwca. Bliższe informacje o pakiecie dostępne są w sieci Internet pod adresem:http://www.ktx.com.

***

Pakiet graficzny 3D Studio Max for Windows NT

Producent: Kinetix (oddział Autodesk Inc.)

Przedstawicielstwo: Autodesk GmbH Poland, Warszawa, tel. 43 12 68, fax 47 03 35.

Cena sugerowana: 6100 DEM + VAT.


TOP 200